EN escapes
volume_up
{verb}

escapes
   – One sector alone still escapes the ultraliberal logic of Brussels: defence.
   – Det finns bara en bransch som fortfarande slipper undan Bryssels ultraliberala strategi: försvaret.

Användningsexempel för "escapes" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe ESA is fortunate in that it escapes the cumbersome bureaucracy of paralysing procedures.
ESA har möjlighet att slippa den byråkratiska trögheten i handlingsförlamande förfaranden.
EnglishHow such people can reach a result that is of any use to Europe escapes me.
Jag förstår inte hur dessa människor skall kunna nå ett resultat som är av någon som helst nytta för EU.
EnglishMy memory sadly escapes me - it is something to do with age.
Mitt minne sviker mig tyvärr - det har något med åldern att göra.
EnglishFish escapes from aquaculture premises have been reported in the past and the virus has been found in wild stocks.
Det kan inte för ögonblicket uteslutas att ILA har påverkat vilda bestånd.
EnglishIt escapes me how the Commission can give this estimate as early as February and the Council in July.
Det är en gåta för mig hur kommissionen redan i februari kan säga vad den behöver och rådet i juli.
EnglishThis is unheard of, and the logic of it escapes me completely.
Detta saknar motstycke och jag ser ingen logik i det alls.
EnglishWe are preoccupied by procedures and become involved in trifling matters, but the end goal escapes us.
Vi ägnar oss åt procedurfrågor och engagerar oss i oväsentligheter, men vi glömmer det slutliga målet.
EnglishThe problem is therefore whether to tax the legal arms trade while, unfortunately, the illegal market escapes?
Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta om det visar sig att det förekommit omfattande valfusk?
EnglishIn short, the point that escapes you is the fact that companies are merely playing by the rules that you set.
Det som helt negligerats i betänkandet är i korthet att företagen bara följer fastställda regler.
EnglishFish escapes from aquaculture premises have been reported in the past and the virus has been found in wild stocks.
Fisk som sluppit ut från fiskodlingar har rapporterats tidigare och viruset har upptäckts i vilda bestånd.
EnglishThere is not a single country or area that escapes the European Commission's ambitions where free trade agreements are concerned.
Det finns inte ett enda land eller område som undgår kommissionens ambitioner när det gäller frihandelsavtal.
EnglishThe situation is more akin to a black hole in space, sucking in masses so powerfully that not even light escapes.
Situationen är mer att likna vid ett svart hål i rymden, som suger till sig massa med en sådan kraft att inte ens ljuset undkommer.
EnglishThe point of this completely escapes me, unless you want a European constitution as the first step towards a European state.
Meningen med det undgår mig helt och hållet om man inte vill ha en europeisk grundlag som inledning till en europeisk stat.
EnglishSo how many escapes this year alone?
EnglishIt completely escapes me how such rigid provisions could in any way contribute to road safety or better working conditions.
Jag kan inte förstå hur så stelbenta bestämmelser på något sätt ska kunna bidra till vägsäkerheten eller bättre arbetsvillkor.
EnglishThe sense of that escapes me.
EnglishThe logic escapes me completely.
EnglishHence, Europe is increasingly becoming an extensive financial and economic area which escapes all regulation or democratic control.
På så sätt blir Europa alltmer ett stort ekonomiskt och finansiellt område som undgår alla regler och all demokratisk kontroll.
EnglishThe logic of this escapes me.
EnglishWe know that everything in nature escapes - through cross-pollination for example - so closing borders is not a viable solution.
Vi vet att allting i naturen sprider sig - genom t.ex. korspollinering - så att stänga gränserna skulle inte utgöra någon livskraftig lösning.