"eruption" - Svensk översättning

EN

"eruption" på svenska

volume_up
eruption {substantiv}

EN eruption
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

eruption
volume_up
utbrott {neut.} [bild.]
The eruption of the volcano in Iceland has highlighted to us the weakness of the European transport system.
Vulkanens utbrott på Island har framhävt det europeiska transportnätets svaghet.
This year's far smaller eruption of Eyjafjallajökull has literally wrought havoc with air transport in the European Union.
Årets mycket lindrigare utbrott av Eyjafjallajökull har bokstavligt talat ödelagt lufttrafiken i EU.
The European Union has been heavily affected by the consequences of the Eyjafjallajökull volcano eruption in Iceland.
EU har drabbats hårt av följderna efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott på Island.

2. medicinvetenskap

eruption (även: hives)
There are various agents that can cause illnesses ranging from nausea to skin eruptions, but also others that are potentially fatal.
Det finns flera olika ämnen som kan orsaka sjukdomar, från illamående till hudutslag, men även andra som potentiellt kan vara dödliga.
eruption
volume_up
frambrytande {neut.} (tänder)

Synonymer (engelska) till "eruption":

eruption

Användningsexempel för "eruption" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is right that the response to this volcanic eruption has come from Europe.
Det stämmer att lösningen på detta vulkanutbrott har kommit från EU.
EnglishThe volcano eruption laid a cloud of volcanic ash over most of Europe.
Vulkanutbrottet skapade ett moln av vulkanaska över stora delar av Europa.
English(PL) In April, a volcanic eruption caused the complete paralysis of air traffic in European air space.
(PL) I april lamslog ett vulkanutbrott flygtrafiken i det europeiska luftrummet.
EnglishThe volcanic eruption in Iceland should be a warning to all of us.
Vulkanutbrottet på Island borde vara en varningsklocka för oss alla.
EnglishIf a similar volcanic eruption occurred today, would we react differently than a year ago?
Om ett liknande vulkanutbrott inträffade i dag, skulle vi reagera annorlunda än för ett år sedan?
EnglishThe eruption of the volcano in Iceland has highlighted to us the weakness of the European transport system.
Vulkanutbrottet på Island har visat på svagheten i det europeiska transportsystemet.
English(HU) Mr President, the volcanic eruption forces us to rethink transportation priorities.
(HU) Herr talman! Vulkanutbrottet tvingar oss att tänka om när det gäller prioriteringar på transportområdet.
EnglishThe eruption of a volcano has turned the world upside down in five days and may trigger another crisis.
Vulkanutbrottet vände upp och ned på världen under fem dagar och kan orsaka ytterligare en kris.
EnglishThe volcanic eruption in Iceland last year resulted in serious disruptions to air traffic over Europe.
Vulkanutbrottet på Island förra året ledde till allvarliga störningar i flygtrafiken över Europa.
English(RO) Exceptional natural phenomena, such as the eruption in Iceland, cannot yet, unfortunately, be predicted.
(RO) Exceptionella naturfenomen, som utbrottet på Island, kan man tyvärr inte förutsäga än.
EnglishMr President, we were all shocked at the eruption of ethnically motivated violence in Kosovo on 17 and 18 March.
Vi chockades alla över de etniskt motiverade våldsamheterna i Kosovo den 17 och 18 mars.
EnglishDo we have a comprehensive plan to cover the next volcanic eruption?
Har vi en omfattande plan inför nästa vulkanutbrott?
EnglishThe information about the eruption's consequences was inadequate.
Uppgifterna om utbrottets konsekvenser var felaktiga.
EnglishMr President, we were all shocked at the eruption of ethnically motivated violence in Kosovo on 17 and 18 March.
Till följd av våldet har den internationella fredsbevarande styrkan KFOR förstärkts avsevärt.
EnglishWe were prepared for a volcanic eruption but we had different types of evidence regarding the eruption.
Vi hade förberett oss inför ett vulkanutbrott, men vi hade olika sorters bevis med avseende på utbrottet.
EnglishMr President, the volcanic eruption last April resulted in the closure of many sectors of European air space.
Herr talman! Vulkanutbrottet i april förra året ledde till att omfattande sektorer av Europas luftrum stängdes.
EnglishHow far have we come in terms of being able to respond better in the event of a further volcanic eruption?
Hur långt har vi kommit när det gäller förmågan att vidta mer effektiva åtgärder om det inträffar ytterligare vulkanutbrott?
English(DE) My question refers to the volcanic eruption which will, of course, have an impact on particulate matter and CO2 emissions.
(DE) Min fråga handlar om vulkanutbrottet som naturligtvis kommer att påverka partikel- och koldioxidutsläppen.
EnglishEvents which happened as a consequence of the volcanic eruption in Iceland are also going to have a very strong global dimension.
Händelser som skett till följd av vulkanutbrottet på Island kommer också att få en mycket stark global dimension.
EnglishIt is not just the veritable challenge to God represented by the eruption of violence at the birthplace of Jesus that appears to be pre-apocalyptic.
Man går så långt som att utmana Gud genom att med våld invadera Jesu krubba, något som verkar förebåda domedagen.