"equivocation" - Svensk översättning

EN

"equivocation" på svenska

volume_up
equivocation {substantiv}

EN equivocation
volume_up
{substantiv}

equivocation

Synonymer (engelska) till "equivocation":

equivocation

Användningsexempel för "equivocation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is now vital for us to condemn the new Mauritanian regime without equivocation.
Det är nu mycket viktigt för oss att klart fördöma den nya mauretanska regimen.
EnglishWeakness and equivocation merely strengthen those who seek to undermine democracy.
Svaghet och tvetydighet stärker endast dem som försöker undergräva demokratin.
EnglishSuch a thing should, though, be repudiated clearly and without equivocation.
Detta måste emellertid avvisas klart och entydigt.
EnglishFrom conception to natural death, human beings deserve all the protection we can give, and without equivocation.
Från befruktning till naturlig död förtjänar människan vårt fulla skydd utan all form av relativisering!
EnglishThere is no justification or room for equivocation.
Här finns inget försvar eller utrymme för tvekan.
EnglishRussia has got used to the equivocation of the EU.
Ryssland har vant sig vid EU:s dubbla budskap.
EnglishI will take this opportunity to ask that all forms of violence, without equivocation or exception, be targeted.
Jag vill ta tillfället i akt för att be om att alla former av våld, utan tvetydigheter eller undantag, ska vara målsättningen.
EnglishViolence is rejected without equivocation. Violence is incompatible with democracy, and extremism is often the cradle of violence.
Våldet skall bekämpas utan förbehåll; våldet kan aldrig förenas med demokratin; extremismen blir ofta våldets vagga.
EnglishWe are therefore hoping, Mr Santer, for total clarity, a lack of equivocation and, in particular, a wide-ranging sense of responsibility.
Vi förväntar oss därför, herr ordförande Santer, mycket klarhet, inga undvikande svar och alldeles särskilt en stor ansvarskänsla.
EnglishThe equivocation demonstrated by many Members here on the cloning issue evidently stems from two (historically linked) fallacies:
De skilda åsikter som många kolleger ger uttryck för ifråga om kloningen kan uppenbarligen återföras till två (historiskt sett förbundna) irrvägar:
EnglishRegarding Britzka especially, everybody agreed that equivocation and confusion reigned for which the organisers were chiefly responsible.
Och vad angår Brcko mer specifikt, höll alla med om att otydlighet och förvirring rådde, för vilket anordnarna bär det huvudsakliga ansvaret.
EnglishThis is an historic event and a diplomatic triumph that we need to recognise without equivocation and for which I congratulate you, Baroness Ashton.
Detta är en historisk händelse och en diplomatisk triumf som vi måste erkänna utan omsvep, och för detta gratulerar jag dig, Catherine Ashton.
EnglishMr President, there can be no equivocation: ethnic cleansing and enormous injustice against the Albanian population are totally unacceptable.
Herr ordförande! Det får inte råda någon som helst tvekan om att etnisk rensning och massiva övergrepp mot den albanska befolkningen inte kan accepteras.
EnglishWe need to reject these proposals wholesale and without equivocation and to call firmly for agricultural policy to be revised for the benefit of the farmers and the countryside.
Det krävs ett rakt och totalt avvisande av dessa förslag och ett orubbligt krav på att jordbrukspolitiken läggs om på ett sätt som gynnar jordbrukarna och landsbygden.
EnglishI declare without equivocation that the lobby that is working against this is in essence a lobby supporting nobody but those who cheat and disregard the rules.
För det jag nu säger och påstår är entydigt: Den lobby som arbetar mot detta är i och för sig en lobby som bara stöder dem som spelar falskt och dem som inte respekterar bestämmelserna.
English. – Mr President, Commissioner, Minister, ladies and gentlemen, it must be said without equivocation that the United Nations has just missed a historic opportunity for systematic reform.
   . – Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Man måste tydligt säga att FN just har gått miste om en historisk möjlighet till en systemreform.