"to equate" - Svensk översättning

EN

"to equate" på svenska

EN to equate
volume_up
[equated|equated] {verb}

to equate
Opponents of Turkey ’ s membership try to equate ‘ European ’ with ‘ Christian’.
Motståndare till Turkiets medlemskap försöker likställa ” europeisk ” med ” kristen ”.
Opponents of Turkey’s membership try to equate ‘European’ with ‘Christian’.
Motståndare till Turkiets medlemskap försöker likställa ”europeisk” med ”kristen”.
You cannot equate a candidate for office with a holder of office.
Man kan inte likställa en ledamotskandidat med en faktisk ledamot.

Användningsexempel för "to equate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd beauty doesn't equate to goodness, and certainly doesn't equate to contentment.
Skönhet är inte lika med godhet, och definitivt inte lika med tillfredsställelse.
EnglishSelf-handling in the ports would therefore equate to allowing social dumping.
Egenhanteringen i hamnarna skulle sålunda leda till att man tillät social dumping.
EnglishDiscoverers of genes, according to your report, should still equate to patent-holders.
Genforskare skall enligt Ert betänkande precis som förut jämföras med ämnesinnehavare.
EnglishAlthough, even here, European coordination does not equate to EU jurisdiction.
Men inte heller här är EU-samordning detsamma som EU-jurisdiktion.
EnglishFor future growth, making a living must not equate to making a killing.
För den framtida tillväxten får den enes bröd inte vara den andres död.
EnglishThis sort of freedom would equate to getting the fox to mind the geese!
Den påstådda friheten skulle vara som att släppa in vargen i fårahagen.
EnglishMy Group leader, Mr Poettering, is right: we must not equate the Arab world with terrorism.
Min gruppledare Hans-Gert Poettering har rätt: vi får inte jämställa arabvärlden med terrorism.
EnglishMy Group leader, Mr Poettering, is right: we must not equate the Arab world with terrorism.
Min gruppledare Hans-Gert Poettering har rätt: vi får inte jämställa arabvärlden med terrorism.
EnglishHowever, this support does not equate to giving carte blanche.
Men detta stöd är inte liktydigt med att ge oinskränkt fullmakt.
EnglishNor must we equate promotional activities with export subsidies in terms of financing.
Inte heller när det gäller finansieringen får vi sätta likhetstecken mellan säljfrämjande åtgärder och exportstöd.
EnglishAs one sociologist put it, sport does not equate to health, contrary to the received wisdom.
Som en sociolog säger: idrott går inte alltid hand i hand med hälsa, i motsats till den gängse uppfattningen.
EnglishI allude to some of the political choices that we would equate, if I may say so, Mr President, clearly with the right.
Om jag någonsin behöver en domare föredrar jag att välja någon som kan spela fotboll.
EnglishGeographic proximity does not equate to cultural closeness.
Geografisk närhet är inte liktydigt med kulturell närhet.
EnglishIt must be pointed out, however, that those logistic difficulties do not necessarily equate to unfavourable economic circumstances.
Låt mig svara på det fåtal idéer som jag tror att vi kan få svårt att hitta en lösning på.
EnglishThe second is to equate asylum applicants with illegal immigrants, thus turning these people into scapegoats.
Den andra strategin består i att blanda ihop asylsökande och olagliga invandrare och att göra dessa personer till syndabockar.
EnglishMany of us will not live to see the day when the ozone layer has so far recovered as to equate once more with pre-1970 levels.
Många av oss kommer inte uppleva att ozonskiktet har återhämtat sig så pass att det åter motsvarar 1970 års läge.
EnglishThese are an attempt to equate services with commodities and carry out joint negotiations on agricultural produce.
Detta är ett försök att sätta likhetstecken mellan tjänster och varor och genomföra gemensamma förhandlingar om jordbruksprodukter.
EnglishYou falsely equate violence and terrorism with the legitimate reaction of Europe's people against the destruction of their identity.
Ni jämställer falskeligen våld och terrorism med européernas rättmätiga reaktion på förstörelsen av deras identitet.
EnglishIt is best at the moment to proceed by dialogue but, as the House will understand, I do not equate dialogue with being supine.
Det är för närvarande bäst att fortsätta dialogen, men som kammaren kan förstå likställer jag inte dialog med att vara nöjd.
EnglishThis in turn would jeopardise the sustainability of development and would equate to living at the expense of the nation's future.
Detta skulle i sin tur äventyra den hållbara utvecklingen, vilket är detsamma som att leva på bekostnad av landets framtid.