"epic" - Svensk översättning

EN

"epic" på svenska

volume_up
epic {substantiv}

EN epic
volume_up
{substantiv}

1. litteratur

epic

2. litteratur: "book"

epic
volume_up
epos {neut.} (bok)

Synonymer (engelska) till "epic":

epic

Användningsexempel för "epic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd I started to notice a few things that make epic wins so possible in online worlds.
Och jag började märka vissa saker som gjorde storvinster så möjliga i onlinevärldar.
EnglishLet us recall what happened with the Lisbon strategy; it was an epic failure.
Låt oss minnas vad som hände med Lissabonstrategin - den blev ett storslaget misslyckande.
EnglishThis is a gamer who is on the verge of something called an epic win.
Det här är en spelare som är på gränsen till något som kallas en storvinst.
EnglishThey played one dice game, and the winners of that game got to go on an epic adventure.
De spelade ett tärningsspel, och vinnarna av det spelet fick resa ut på ett episkt äventyr.
EnglishWe have seen raging fires in Russia and epic floods in Pakistan.
Vi har sett rasande bränder i Ryssland och enorma översvämningar i Pakistan.
English Is the Council aware of the privacy concerns raised by EPIC, notably
 Känner rådet till de integritetsfrågor som tagits upp av EPIC, och då i synnerhet följande:
English Is the Commission aware of the privacy concerns raised by EPIC, notably
 Känner kommissionen till de integritetsfrågor som tagits upp av EPIC, och då i synnerhet följande:
EnglishGamers always believe that an epic win is possible, and that it is always worth trying, and trying now.
Spelare tror alltid att en storvinst är möjlig och att det alltid är värt att prova, och prova nu.
EnglishAnd also there is this epic story, this inspiring story of why we're there, and what we're doing.
Och så har vi den där spännande berättelsen, den som inspirerar till varför vi är där, och vad vi håller på med.
EnglishThis is a gamer on the verge of an epic win.
Det här är en spelare som är på gränsen till en storvinst.
EnglishAnd we were in conversation about how nothing had changed since the time of the ancient Indian epic "The Mahabharata."
Och vi konverserade om hur ingenting har förändrats sedan tiden för det antika Indiska eposet "Mahabharata".
EnglishMadam President, six months after the floods in Pakistan the UN spoke of a humanitarian crisis of epic proportions.
(EN) - Fru talman! Sex månader efter översvämningarna i Pakistan talade FN om en humanitär kris av enorm omfattning.
EnglishAn epic win is an outcome that is so extraordinarily positive you had no idea it was even possible until you achieved it.
En storvinst är ett resultat som är så otroligt positivt att du inte hade en aning om att det var möjligt innan du nådde det.
EnglishWho does not remember the epic discussions on the two wine reports by our honourable colleagues Mateo Sierra and Julio Fantuzzi?
Vem kan inte erinra sig de heroiska diskussionerna om de båda vinbetänkandena av våra kolleger Mateo Sierra och Julio Fantuzzi.
English Is the Council aware of the results of the FOIA lawsuits of the Electronic Privacy Information Center (epic.org)?
 Känner rådet till resultaten av de rättegångar i enlighet med lagen om informationsfrihet där Electronic Privacy Information Center (epic.org) är involverat?
EnglishMr President, Commissioner, it is fifteen years since the epic disaster at Chernobyl but the consequences are still being measured today.
Herr talman, fru kommissionär! Det har gått femton år sedan den fruktansvärda katastrofen i Tjernobyl, vars följder fortfarande är märkbara.
EnglishThat is an epic win.
English Is the Commission aware of the results of the FOIA lawsuits of the Electronic Privacy Information Center (epic.org)?
 Känner kommissionen till resultaten av de rättegångar i enlighet med lagen om informationsfrihet där Electronic Privacy Information Center (epic.org) är involverat?
English(Laughter) You know, I went and pitched it to the studio as "'Romeo and Juliet' on a ship: "It's going to be this epic romance, passionate film."
(Skratt) Du vet, jag gick och sålde det till studion som "Romeo och Julia på ett skepp". ~~~ Det ska bli den här episkt romantiska, passionerade filmen.
EnglishWe have had and we will have in the future more epic debates on the question of knowing whether supplementary pensions must include mandatory cover for biometric risks.
Vi har fört och kommer fortfarande att föra homeriska diskussioner om huruvida de kompletterande tjänstepensionerna utan undantag måste täcka de biometriska riskerna.