EN encounter
volume_up
{substantiv}

volume_up
möte {neut.}
Now, you could describe this as a simple misunderstanding -- a strange encounter among humans.
Man skulle kunna beskriva detta som ett enkelt missförstånd -- ett märkligt möte mellan människor.
The aim is that we should in future be better able to handle the problems that we encounter.
Det handlar om att vi i framtiden tillsammans och bättre skall kunna hantera de problem som vi möter.
We all know that there are chemicals in practically all the products we encounter every day.
Vi vet alla att det förekommer kemikalier i praktiskt taget alla de produkter som vi möter dagligen.
encounter (även: battle, pitched battle, combat)
I envisage that when we come to the whole control regulation - which also encompasses the IEU - it is going to be much more of a tough encounter.
Jag förutser att när vi kommer till hela kontrollförordningen - som även innefattar olagligt, orapporterat och oreglerat fiske - kommer det att bli en mycket hårdare drabbning.
This historic step demands of us, above all else, understanding, an understanding that must be profound rather than merely superficial, a real comprehension rather than just a random encounter.
Detta historiska steg kräver framför allt förståelse av oss, en förståelse som måste vara djup snarare än enbart ytlig, en äkta förståelse snarare än bara ett slumpartat sammanträffande.
encounter (även: brush)

Användningsexempel för "encounter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.
Jag skulle vilja trycka på några av de tankar som framförs i det här betänkandet.
EnglishWomen encounter differences in their hourly pay in new and old Member States alike.
Skillnader i timlön för kvinnor förekommer i både nya och gamla medlemsstater.
EnglishWe did not encounter a great deal of problems with the Council regarding this report.
Vi hade inte så särskilt mycket problem med rådet beträffande detta betänkande.
EnglishDo we know how often adoptive parents encounter problems and what these problems are?
Vet vi hur ofta adoptivföräldrar stöter på problem och hur dessa yttrar sig?
EnglishIn certain non-democratic countries, we still encounter these sorts of conceptions.
I vissa icke-demokratiska länder träffar vi fortfarande på dessa slags föreställningar.
EnglishThis list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.
Denna lista med förklaringar kan hjälpa dig förstå eventuella avvikelser du ser.
EnglishFor anyone who travels in the EU's border regions, this is often the first issue they encounter.
Om man rör sig i EU:s gränstrakter, är det ofta den första frågan man stöter på.
EnglishWe see that more than 57 % of Erasmus students encounter financial difficulties.
57 procent av Erasmus-studenterna stöter på ekonomiska problem.
EnglishThe encounter was a victory, but I think we have show it as an example of what not to do.
Det blev en seger, men vi visar det som ett exempel på hur man inte gör.
EnglishWe see that more than 57% of Erasmus students encounter financial difficulties.
57 procent av Erasmus-studenterna stöter på ekonomiska problem.
EnglishWe often encounter indifference or have to deal with obstructionism.
Vi möts ofta av likgiltighet eller tvingas hantera obstruktionspolitik.
EnglishI should however like to highlight some of the everyday practical problems we encounter...
Men jag skulle vilja understryka vissa av de praktiska och reella problem som vi möts av...
EnglishIf they come out, they encounter verbal or even physical aggression.
Om de avslöjar sin sexuella läggning blir de verbalt och till och med fysiskt attackerade.
EnglishI should however like to highlight some of the everyday practical problems we encounter...
Men jag skulle vilja understryka vissa av de praktiska och reella problem som vi möts av ...
EnglishThey are also in a better position to resist these evils if they do encounter them.
Ett sådant barn har för övrigt bättre möjligheter att motstå dessa farsoter om det ställs inför dem.
EnglishI was hoping to highlight some of the everyday problems we encounter.
Jag vill alltså understryka vissa av de reella problem som vi möter.
EnglishAll the things that we encounter in everyday life is made up of materials.
Alla de saker som vi träffar på i vardagen består av material.
EnglishAnd this has really gotten me thinking about this experience of the initial encounter.
Det har fått mig att tänka på upplevelsen av det första mötet.
EnglishConsumers and businesses encounter obstacles in relation to the differences in market conditions.
Konsumenter och företag stöter på hinder i förhållande till de olika marknadsvillkoren.
EnglishUnfortunately, in the European Union, we encounter homophobia at every step.
Tyvärr stöter vi på homofobi överallt i Europeiska unionen.