"earnings" - Svensk översättning

EN

"earnings" på svenska

volume_up
earnings {substantiv}

EN earnings
volume_up
{substantiv}

earnings (även: credit, profit, virtue, worthiness)

Synonymer (engelska) till "earnings":

earnings

Användningsexempel för "earnings" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf the directive went ahead, it would narrow the earnings gap between women and men.
Om direktivet genomförs kommer det att minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män.
EnglishIn Portugal, too, maternity leave is already paid at 100% of earnings for 120 days.
Även i Portugal betalas mammaledigheten redan med 100 procent av inkomsten i 120 dagar.
EnglishThe earnings on your account will be properly returned to the affected advertisers.
Intäkterna på ditt konto kommer att returneras till berörda annonsörer.
EnglishThe report adopted proposes maternity leave of 20 weeks without any loss of earnings.
I det antagna betänkandet föreslås 20 veckors föräldraledighet utan något inkomstbortfall.
EnglishThe earnings gap has become wider, and inequalities in social protection have become greater.
Löneklyftan har breddats, och ojämlikheten i det sociala skyddet har blivit större.
EnglishFor CPC ads, you'll generate earnings when your users click on the ads.
För CPC-annonser tjänar du pengar när användare klickar på annonserna.
EnglishThis is revealed not only by the earnings gap between men and women.
Detta är uppenbart, inte bara genom löneklyftan mellan kvinnor och män.
EnglishI need only point out that the earnings gap between East and West is around 60%.
Jag skulle bara vilja påminna om att löneskillnaderna mellan öst och väst ligger på cirka 60 procent.
EnglishI need only point out that the earnings gap between East and West is around 60 %.
Jag skulle bara vilja påminna om att löneskillnaderna mellan öst och väst ligger på cirka 60 procent.
EnglishThis means in particular the right to paid maternity leave and to an earnings-based pension.
Det betyder framför allt rätten till betald föräldraledighet och till inkomstbaserad pension.
EnglishBy transforming biomass, we can achieve earnings that far outweigh the losses on sugar.
Genom att omvandla biomassa kan vi skapa vinster som gott och väl uppväger förlusterna från socker.
EnglishFor CPM ads, you'll generate earnings every time the ad appears to a user viewing your site.
För CPM-annonser tjänar du pengar varje gång annonsen visas för en användare på din webbplats.
EnglishPlease be assured that after these initial fluctuations, your earnings will eventually stabilize.
Sådana variationer är vanliga i början, men med tiden kommer intäkterna att stabilisera sig.
EnglishSo we must finance the social policy from the earnings of business.
Därför måste vi betala socialpolitiken ur ekonomins avkastning.
EnglishIt is our only chance of mitigating farmers' loss of earnings, at least in the medium term.
Det är den enda möjligheten att mildra jordbrukarnas inkomstförluster, åtminstone på medellång sikt.
EnglishIt is our only chance of mitigating farmers ' loss of earnings, at least in the medium term.
Det är den enda möjligheten att mildra jordbrukarnas inkomstförluster, åtminstone på medellång sikt.
EnglishToday, Haiti needs 80% of its export earnings to pay for its imported agricultural produce.
I dag använder Haiti 80 procent av sina exportintäkter för att betala för importerade jordbruksprodukter.
EnglishThey are not earnings-linked, but are funded through tax.
De är inte kopplade till förvärvsarbete utan är skattefinansierade.
EnglishIt concerns employment and earnings in the European Union.
Det berör sysselsättningen och inkomsterna i Europeiska unionen.
EnglishThis is particularly relevant in relation to the new Member States, where earnings are significantly lower.
Detta är av särskild betydelse för de nya medlemsstaterna, där inkomsterna är betydligt lägre.