EN earmark
volume_up
{substantiv}

earmark

Synonymer (engelska) till "earmark":

earmark

Användningsexempel för "earmark" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
I vissa fall kan det i sådana sammanhang vara lämpligt med konkreta hjälpåtgärder.
EnglishIt is therefore necessary to earmark 2-3% of structural funding for that purpose.
Därför är det nödvändigt att öronmärka 2-3 procent av strukturfonderna för det syftet.
EnglishTo date, each of our Member States has failed to earmark sufficient funding.
Våra medlemsstater har för närvarande i tur och ordning hittills gett för lite pengar.
EnglishAmong the areas I would earmark for tightening up is the area of application.
En av de skärpningar jag gärna vill peka på är tillämpningsområdet.
EnglishI think we would do well to earmark financial assistance for this.
Jag tror att vi skulle lyckas bra om vi öronmärkte ekonomiskt bistånd för detta syfte.
EnglishThe EU and Member States must earmark the necessary financial resources for this purpose.
EU och medlemsstaterna måste öronmärka de nödvändiga finansiella resurserna för detta ändamål.
EnglishHowever, the question now at issue is whether or not to earmark.
Den fråga som diskuteras i dag gäller dock huruvida vi skall använda öronmärkning eller inte.
EnglishIt is very important to somehow earmark funding for developing countries in this context.
Det är väldigt viktigt att i sammanhanget på något sätt öronmärka finansieringen för utvecklingsländerna.
EnglishIt is vital to earmark an individualized, specific budget.
För övrigt är det nödvändigt att föreskriva en budgetpost som är differentierad och specialiserad.
EnglishThe Commission should earmark funds for a promotional campaign.
Kommissionen bör öronmärka medel för en reklamkampanj.
EnglishWould we first have to have a Treaty Amendment with ratification before we could earmark additional funds?
Vad händer om det nu sker en olycka, herr talman, i ett kärnkraftverk, till exempel Temalin i Tjeckien?
EnglishThat is why the Council decided last Thursday to earmark EUR 150 million for humanitarian aid to the refugees.
Därför beslöt rådet i torsdags att ställa 150 miljoner euro till förfogande för humanitär flyktinghjälp.
EnglishThe next financial perspective must accord this issue the importance it deserves, and earmark funds for renewable energy.
I nästa budgetplan måste man ge denna fråga den vikt den förtjänar och öronmärka medel för förnybar energi.
EnglishI should like to call upon Mrs Wallström to try to release a proper amount of additional money and earmark it for this area.
Jag skulle vilja uppmana Margot Wallström att försöka frigöra ordentligt med extrapengar och öronmärka dem för detta område.
EnglishNot only do the Poles earmark considerably more funds, but their programmes will also start straightaway in Belarussian this autumn.
Polackerna öronmärker inte bara mycket mer pengar, utan deras program kommer också att omedelbart starta på vitryska i höst.
EnglishEventually, when the Council's first reading has taken place, it will be time to earmark a total figure for each heading and line.
Längre fram, när första behandlingen i rådet är genomförd, tillkommer det att fastställa beloppen för varje kapitel och budgetpost.
EnglishI would also like to offer specific thanks for Parliament’s initiative to earmark an additional EUR 6.5 million in the civil protection budget for 2006.
Jag vill särskilt tacka för parlamentets initiativ att öronmärka ytterligare 6,5 miljoner euro i räddningstjänstbudgeten för 2006.
EnglishI would also like to offer specific thanks for Parliament’ s initiative to earmark an additional EUR 6.5 million in the civil protection budget for 2006.
Jag vill särskilt tacka för parlamentets initiativ att öronmärka ytterligare 6,5 miljoner euro i räddningstjänstbudgeten för 2006.
EnglishThe European Union's delegation to China could also earmark funds to support the traditions of the Kashgar minorities and their cultural identity.
EU:s delegation till Kina skulle också kunna öronmärka tillgångar för att stödja Kaxgar-minoriteternas traditioner och kulturella identitet.
EnglishThe Financial Perspective put forward by the Prodi Commission, which covers the period until 2013, does not earmark any funds for a potential accession by Turkey.
I den budgetplan som Prodikommissionen lagt fram för perioden fram till 2013 avsätts inga medel för Turkiets eventuella anslutning.