EN

dull {adjektiv}

volume_up
Something that was a dull and unexciting event for years is now, thank goodness, very different.
Det som under många år var en lite tråkig och föga upphetsande upplevelse har nu lyckligtvis blivit annorlunda.
If it is dull for decisions to be taken in an orderly fashion and on schedule, then yes, I have to say that I am dull and proud of it.
Om det är tråkigt att besluten fattas på ett ordnat sätt och enligt tidtabellen, ja då måste jag säga att jag är tråkig och stolt över det.
If I'm a dullard, you're the, uh, the dull...
Om jag är en dumrian, är du... den tråkiga...
31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
. - (IT) Den 31 december 2010 såg vi slutet på ett ganska händelselöst ordförandeskap, som vissa har beskrivit som matt och svagt.
The problem is, information without emotion will not be taken up and I am afraid Europe is pretty dull and boring - except your good self - so you need to address that.
Problemet är att information utan känslor inte kommer att göra någon nytta och jag är rädd att EU är ganska matt och tråkigt, förutom ni själv givetvis, och ni måste bemöta det problemet.
But I have to be - in Finnish, a fakkijuristi - a 'dull lawyer', and bring the Legal Affairs Committee's point of view to this debate.
Jag måste dock vara en trist jurist - en fakkijuristi på finska - och redogöra för den ståndpunkt som utskottet för rättsliga frågor vill föra fram i denna debatt.
She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
So although it may seem to be a technical provision, perhaps a rather dull provision, I see it as one of great economic and social importance.
Det är med andra ord en till synes teknisk förordning, kanske på ytan grå och intetsägande, men enligt min mening av stor ekonomisk och social betydelse.
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
Det är bra, det livar upp vår debatt som tidvis har varit lite dyster.
dull (även: heavy)
dull (även: blunt)
dull (även: dead, deep, hollow, muffled, obtuse)
dull (även: dead, nagging, obtuse)
dull (även: sad, tearful)

Användningsexempel för "dull" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
Det är bra, det livar upp vår debatt som tidvis har varit lite dyster.
EnglishShe's married to a Park Avenue doctor and that's too dull for her.
Hon är gift med en doktor men det är för tråkigt för henne.
EnglishIt is fair to say there has never been a dull moment.
Det stämmer när jag säger att det aldrig varit ett tråkigt ögonblick.
EnglishShe has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
EnglishIt would also be dull and we do not want that at all.
Det skulle också vara tråkigt, och det är inget vi eftersträvar.
EnglishThis must not, however, be allowed to dull our determination.
Men den får inte dölja utan tvärtom förstärka vår vilja.
EnglishSomething that was a dull and unexciting event for years is now, thank goodness, very different.
Det som under många år var en lite tråkig och föga upphetsande upplevelse har nu lyckligtvis blivit annorlunda.
EnglishSince 11 September 2001, there has not been a dull moment.
Det är bra att stå emot detta slags handlande.
EnglishIt is hard to sell dull facts to the public.
Det är svårt att sälja ointressanta fakta åt allmänheten.
EnglishIf I'm a dullard, you're the, uh, the dull...
Om jag är en dumrian, är du... den tråkiga...
EnglishThere is never a dull moment with Europa.
English31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
skriftlig. - (IT) Den 31 december 2010 såg vi slutet på ett ganska händelselöst ordförandeskap, som vissa har beskrivit som matt och svagt.
EnglishHis speech before Parliament was marked by the most traditional form of liberalism; it was dull and lacking in any vision for the future.
Hans uttalanden inför Europaparlamentet präglas av den mest klassiska liberalism, intetsägande och utan framtidsvisioner.
EnglishIf it is dull for decisions to be taken in an orderly fashion and on schedule, then yes, I have to say that I am dull and proud of it.
Om det är tråkigt att besluten fattas på ett ordnat sätt och enligt tidtabellen, ja då måste jag säga att jag är tråkig och stolt över det.
EnglishThe comments made by Mr Repo and Mr Ehrenhauser are not in line with the facts and I would like to object to the report being called stupid and dull.
Mitro Repos och Martin Ehrenhausers kommentarer överensstämmer inte med fakta och jag protesterar mot att betänkandet kallas dumt och tråkigt.
EnglishSo although it may seem to be a technical provision, perhaps a rather dull provision, I see it as one of great economic and social importance.
Det är med andra ord en till synes teknisk förordning, kanske på ytan grå och intetsägande, men enligt min mening av stor ekonomisk och social betydelse.
EnglishBut I have to be - in Finnish, a fakkijuristi - a 'dull lawyer', and bring the Legal Affairs Committee's point of view to this debate.
Jag måste dock vara en trist jurist - en fakkijuristi på finska - och redogöra för den ståndpunkt som utskottet för rättsliga frågor vill föra fram i denna debatt.
EnglishHe has managed to ensure that he will get a pat on the back from his Socialist friends with his dull - if not to say dumb - polemics directed at the PPE-DE Group.
Han har lyckats få en dunk i ryggen av sina socialistvänner med sin trista - för att inte säga dumma - polemik riktad mot PPE-DE-gruppen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, having scarcely emerged from the dull 80s, Europe has been plunged into the throes of international speculation.
Herr talman, mina kära kolleger! Europa hann knappt komma ur det dystra 1980-talet förrän det störtade ner i den internationella spekulationens plågor.
EnglishThe problem is, information without emotion will not be taken up and I am afraid Europe is pretty dull and boring - except your good self - so you need to address that.
Problemet är att information utan känslor inte kommer att göra någon nytta och jag är rädd att EU är ganska matt och tråkigt, förutom ni själv givetvis, och ni måste bemöta det problemet.