"dole" - Svensk översättning

EN

"dole" på svenska

volume_up
dole {substantiv}
SV

EN dole
volume_up
{substantiv}

1. brittisk engelska

Of course, hence the lengthy dole queues snaking across Norway, or the food riots in Switzerland.
Han syftade naturligtvis på de långdragna köerna för att få arbetslöshetsunderstöd i Norge eller upploppen rörande livsmedel i Schweiz.

Synonymer (engelska) till "dole":

dole
English

Användningsexempel för "dole" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPoliticians' favourite occupation has always been to dole out other people's money.
Politikernas favoritsysselsättning har alltid varit att fördela andras pengar.
EnglishPoliticians ' favourite occupation has always been to dole out other people's money.
Politikernas favoritsysselsättning har alltid varit att fördela andras pengar.
EnglishYou do not wish to throw thousands of European farmers on the dole.
Ni vill inte att tusentals europeiska jordbrukare skall drabbas av arbetslöshet.
EnglishAll we shall do is increase the dole queues in the European Union.
Det vi kommer att göra är att öka antalet arbetslösa inom Europeiska unionen.
EnglishIt will only be implemented if we dole out lots of money.
Det skulle endast kunna tillämpas om vi pungade med ut massor med pengar.
EnglishThose who were so wrong should not dole out lessons.
De som hade så fel borde inte få lära andra några läxor.
EnglishChiquita, Dole and Del Monte, who produce in Latin American countries, have not seen their production levels go down since 1993.
Chiquita, Dole och Del Monte, som har produktion i Latinamerika, har inte upplevt någon nedgång i produktionen sedan 1993.
EnglishThe EU must not dole out money indiscriminately, without asking whether the authorities in Khartoum are ensuring that basic standards are met.
EU får inte dela ut pengar urskillningslöst, utan att fråga myndigheterna i Khartoum om de kan garantera att grundläggande normer uppfylls.
EnglishTropicana and Dole orange juice probably do more to contribute to development and fighting poverty than, for instance, the example we have here from Oxfam.
Tropicana och Doles apelsinjuice gör troligtvis mer för att bidra till utveckling och fattigdomsbekämpning än till exempel den här från Oxfam.
EnglishDo we want the outermost regions which depend 100% on bananas, like the Canaries, to survive, or do we want Dole and Chiquita to accumulate more wealth?
Vill vi att de yttersta randområden som till 100 procent är beroende av bananer, som Kanarieöarna, skall överleva eller vill vi ha tillgång på Dole och Chiquita?
EnglishDo we want the outermost regions which depend 100 % on bananas, like the Canaries, to survive, or do we want Dole and Chiquita to accumulate more wealth?
Vill vi att de yttersta randområden som till 100 procent är beroende av bananer, som Kanarieöarna, skall överleva eller vill vi ha tillgång på Dole och Chiquita?
EnglishJust two multinationals, Chiquita and Dole, are forcing the European Commission, the Council of Ministers and the European Union as a whole to their knees.
Det behövs endast två multinationella företag, endast två - Chiquita och Dole - för att få Europeiska kommissionen på knä, liksom ministerrådet och Europeiska unionen.
EnglishTheir Eminences of the Council want to be the only ones to dole out largesse and to make promises; none of the glory must rub off on anyone else, certainly not on Parliament.
Eminenserna i rådet vill vara ensamma om att portionera ut generösa gåvor och ge löften; inget av äran får smitta av sig på någon annan, allra minst parlamentet.
EnglishHowever, this report endorses the 'active promotion of the European Union's agricultural interests', free trade areas and trade agreements between the EU and Chiquita or Dole.
Jag är medveten om detta, men betänkandet stöder ett aktivt främjande av EU:s jordbruksintressen, frihandelsområden och handelsavtal mellan EU och Chiquita eller Dole.
EnglishIt actually sanctions the appalling wage policies and the destruction of democracy that multinationals such as Chiquita and Dole bring to the countries of Latin America.
I praktiken sanktionerar de den upprörande lönepolitik och nedmontering av demokratin som multinationella bolag som Chiquita och Dole för med sig till länderna i Latinamerika.
EnglishWhat I am concerned about is, while Commissioners Flynn and Wulf-Mathies are fiddling with the rules, the dole queues in Sweden and elsewhere are getting longer and longer.
Det jag är intresserad av är att medan kommissionsledamöterna Flynn och Wulf-Mathies spiller tid på reglerna, växer sig köerna till socialen i Sverige och på andra håll sig allt längre.