EN dodge
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

dodge (även: art, artifice, device, ploy)
volume_up
knep {neut.}
We have condemned dodges by Mr Blair's government that appear more calculated to secure electoral convenience than to serve the public interest and I repeat this condemnation here.
Vi har fördömt knep och undanflykter från Blairs regering, som verkar syfta mer till att säkra röster än till att tjäna allmänintresset, och jag upprepar detta fördömande här.
dodge (även: antic, caper, concoction, device)
volume_up
påhitt {neut.}
dodge
dodge

2. sport

dodge (även: fetch)
volume_up
fint {utr.}
dodge

Synonymer (engelska) till "dodge":

dodge

Användningsexempel för "dodge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBy forgetting this, the Cologne Council managed to dodge the question of democracy itself.
Genom att glömma det har rådet i Köln helt enkelt undvikit frågan om demokrati.
EnglishWe can no longer dodge the vital issue, which is the very future of Kosovo!
Vi kan inte längre smyga omkring i frågan om framtiden för Kosovo!
EnglishWe cannot dodge the important issue of a Member's salary so I propose to deal with it now.
Vi kan inte hoppa över den viktiga frågan om ledamöternas lön, så jag föreslår att vi tar itu med den nu.
EnglishYet we should not allow the Council to dodge its responsibility in this respect.
Men även rådet slipper inte här sitt ansvar.
EnglishSometimes, the blame has to be placed upon individuals who do undeclared work in order to dodge paying tax.
Ibland måste skulden läggas på enskilda personer som arbetar svart för att smita undan skatt.
English" Oh, we could really... use the Dodge about now. "
Vi skulle verkligen ha haft användning av Dodgen nu.
EnglishUh, well, we could really use the Dodge about now.
Vi skulle verkligen ha haft användning av Dodgen nu.
English Oh, we could really use the Dodge about now, mmm.
Vi skulle verkligen ha haft användning av Dodgen nu.
EnglishWe must not dodge it. We must ask the Member States to sign a Council of Europe document today.
Vi får inte försöka slippa undan detta och måste i dag uppmana medlemsstaterna att skriva under ett dokument från Europarådet.
EnglishHowever, the rules must be fair and no Member State must benefit from its rules being used to dodge taxes.
Det ska dock ske med rättvisa regler, och ingen medlemsstat ska ha fördelar av att ett lands regler kan användas för att smita undan skatt.
EnglishEverybody attempts to dodge these issues, and this is undoubtedly why there has been no real follow-up to the 1999 Tampere Programme.
Frågan om invandring och integration av invandrare har varit föremål för beslut inom EU-institutionerna en lång tid.
EnglishWhy you bring Dodge to front?
EnglishIt was also important that we ventured to speak openly about human rights and the murder of Anna Politkovskaya and not dodge the issues.
Det var också viktigt att vi vågade tala öppet om mänskliga rättigheter och om mordet på Anna Politkovskaja och inte väjde för frågorna.
EnglishThis is why I did not dodge the question, in the debate on genital mutilation, whether the application of Sharia law amounts to not recognising the equal value of human beings.
Därför duckar jag i debatten om könsstympning om sharialagar är att inte erkänna människors lika värde.
EnglishEverybody attempts to dodge these issues, and this is undoubtedly why there has been no real follow-up to the 1999 Tampere Programme.
Alla försöker smita undan dessa frågor, och det är utan tvivel därför det inte har gjorts någon verklig uppföljning av Tammerforsprogrammet från 1999.