"disobedience" - Svensk översättning

EN

"disobedience" på svenska

volume_up
disobedience {substantiv}
volume_up
obedience {substantiv}
SV

EN disobedience
volume_up
{substantiv}

disobedience
For this reason, the people must go down the path of resistance, disobedience and insubordination.
Av det skälet måste befolkningen beträda vägen till motstånd, olydnad och ohörsamhet.
Instead, people treat this behaviour as disobedience.
Istället behandlar man deras uppförande som olydnad.
Disobedience, opposition and rupture with the EU are the way forward which is in the people's interest.
Olydnad, motstånd och en brytning med EU är den lösning som ligger i människornas intresse.
disobedience
For this reason, the people must go down the path of resistance, disobedience and insubordination.
Av det skälet måste befolkningen beträda vägen till motstånd, olydnad och ohörsamhet.
However, the best response is a fight in the form of organised disobedience to this policy and a counter-attack designed to bring about its radical change.
Men det bästa svaret är dock att kämpa emot genom organiserad ohörsamhet mot denna politik och ett motanfall för att åstadkomma en radikal förändring.
We are voting against the report, refusing any declaration of loyalty to the imperialist alliance of capital, the ΕU, and we call for opposition, insubordination and disobedience.
Vi röstar emot betänkandet och vägrar att uttrycka vår lojalitet med den imperialistiska kapitalalliansen EU, och vi manar till motstånd, olydnad och ohörsamhet.

Synonymer (engelska) till "disobedience":

disobedience
obedience

Användningsexempel för "disobedience" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe peoples of the Ε U must step up their fight against the Ε U and their disobedience to its imperialist policy.
Parlamentets resolution är till och med värre än kommissionens förslag.
EnglishFailure to hand it over is disobedience, Xu Gui!
Det är ordervägran att inte lämna över det, Xu Gui!
EnglishYour disobedience in the field will be punished!
Din ordervägran i fält kommer att bestraffas!
EnglishSoon, therefore, we shall have a pressing duty incumbent on us under international law: the duty of disobedience.
Snart kommer därför en trängande skyldighet att vila tungt över oss enligt internationell rätt: skyldigheten att vara ohörsamma.
EnglishThe only way forward for working men and women is disobedience and insubordination towards the decisions by the European Union and its institutions.
Det enda sättet att gå vidare för arbetande män och kvinnor är att strunta i de beslut som Europeiska unionen och dess institutioner fattar.
EnglishThe way forward for the peoples and young people is resistance and disobedience to the anti-grass roots decisions of the European Council.
. – Trots att jag röstade för den här resolutionen måste jag säga att slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22 – 23 mars 2005 gör mig lite desillusionerad.
EnglishThey are expressing their disobedience and their insubordination towards this system and the centre-right and centre-left alliances that support and preserve it.
De förklarar att de inte tänker lyda eller underordna sig detta system eller center-höger- och center-vänster-allianserna som stöder och bevarar det.
EnglishThe response of the labour and grass-roots movement must be to step up the fight against non-compliance with and disobedience to reactionary laws and the European Union itself.
Arbetar- och gräsrotsrörelsens reaktion måste vara att trappa upp kampen mot att de reaktionära lagarna inte efterföljs och hörsammas, och mot själva EU.
EnglishThe organised resistance, disobedience and fight of the majority of the grass-roots classes in the Ε U against the Lisbon anti-labour strategy is the only way out.
Tanken ” tillväxt först, och därefter tar vi hand om resten ” är fel och representerar en olycklig återgång till debatten före antagandet av EU: s hållbarhetsstrategi i Göteborg år 2001.