"dislocation" - Svensk översättning

EN

"dislocation" på svenska

volume_up
dislocation {substantiv}
volume_up
location {substantiv}

EN dislocation
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

dislocation
Technological advance particularly in the context of the information society is one method of overcoming the problem of geographical dislocation.
De tekniska framstegen, i synnerhet med avseende på informationssamhället, är ett sätt att övervinna problemet med geografisk förskjutning på.
dislocation (även: upset)
With the march of climate change and the dislocation of water cycles that that promotes, it will not be possible to completely fend off even fiercer storms in the future.
Med de tilltagande klimatförändringarna och den rubbning av vattencyklerna som detta bidrar till, är det omöjligt att helt avvärja ännu värre stormar i framtiden.
dislocation (även: wrench)

2. medicinvetenskap

dislocation (även: strain)

Synonymer (engelska) till "dislocation":

dislocation
location

Användningsexempel för "dislocation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe effects of that are felt throughout Europe, and it is a factor in social dislocation and poverty.
Det märks i hela Europa och det är en faktor av samhällsupplösning och av fattigdom.
EnglishEnvironmental degradation in our towns and cities is as widespread as the problem of social dislocation.
Miljömässig försämring i våra städer är lika utbredd som problemet med social utslagning.
EnglishIt is almost impossible to conceive of such a huge figure or to think about the social dislocation and misery that will cause.
Det är nästan omöjligt att föreställa sig ett sådant enormt antal eller att tänka sig den sociala oreda och elände som det kommer att skapa.
EnglishIt was then a country with huge energy shortages, tremendous dislocation, Soviet troops still on its soil and tremendous insecurity.
Då rådde en mycket stor energibrist, en enorm förvirring, sovjettrupperna fanns fortfarande kvar på territoriet och en oerhörd osäkerhet härskade i landet.
EnglishBoth of those propositions are utterly discredited and if you look at the figures for poverty, for homelessness and for social dislocation in this Union, you will understand why.
I själva verket har det sociala EU till stor del varit en ” utsmyckning ” eller ett ” komplement ” till den mer allmänna strategin för unionen.
EnglishBoth of those propositions are utterly discredited and if you look at the figures for poverty, for homelessness and for social dislocation in this Union, you will understand why.
Båda dessa påståenden betvivlas i högsta grad, och om man beaktar statistiken över den fattigdom, hemlöshet och social utslagning som råder i unionen förstår man varför.