"dishonour" - Svensk översättning

EN

"dishonour" på svenska

volume_up
dishonour {substantiv}
volume_up
honour {substantiv}

EN dishonour
volume_up
{substantiv}

dishonour (även: disgrace, ignominy, shame)
volume_up
skam {utr.}
And may those who betray that trust die, dishonoured and accursed.
Och må de som sviker förtroendet dö, i skam och förbannelse.
It does in fact dishonour Parliament and is an insult to this House to turn tail and evade responsibility, as Mr Kinnock is now doing.
Det är faktiskt en förolämpning mot denna församling att på det sättet sticka svansen mellan benen och smita undan ansvaret, som Kinnock nu gör, och en skam för parlamentet.
dishonour (även: disgrace, opprobrium, reproach)
The death penalty for children is a dishonour for adults.
Dödsstraff för barn är en vanära för vuxna.
We dishonour the name of Christ if we deal with these issues in this way.
Vi vanärar Kristus namn om vi behandlar den här problematiken på ett sådant sätt.
The intimidation of women has been used as a means of dishonouring and dehumanising entire communities.
Dessa hotelser som riktas mot kvinnor har använts som ett medel för att vanära och avhumanisera hela samhällen.

Användningsexempel för "dishonour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe dishonour the name of Christ if we deal with these issues in this way.
Vi vanärar Kristus namn om vi behandlar den här problematiken på ett sådant sätt.
EnglishThere are pictures there that dishonour all women, and I ask that they be removed right now.
Det finns bilder där som vanhedrar alla kvinnor, och jag begär att de avlägsnas nu på en gång.
EnglishThe unimaginable suffering of the dying teenager was inflicted as satisfaction for 'bringing dishonour' on the family.
Den döende tonåringens ofattbara lidande var ett straff för att hon hade ”vanhedrat” familjen.
EnglishIt is an unjust law and a stain of dishonour.
Det är en orättfärdig lag och en skamfläck.
EnglishThe term 'race to dishonour' has already been used here; I shall not adopt it, because it seems to me rather too harsh.
"Att man tävlar i tarvlighet " har nämnts en gång i debatten; jag vill inte ta upp det eftersom det förfaller mig vara lite väl hårt.
EnglishThe term 'race to dishonour ' has already been used here; I shall not adopt it, because it seems to me rather too harsh.
" Att man tävlar i tarvlighet " har nämnts en gång i debatten; jag vill inte ta upp det eftersom det förfaller mig vara lite väl hårt.