"to discover" - Svensk översättning

EN

"to discover" på svenska

EN to discover
volume_up
[discovered|discovered] {verb}

There are people who suddenly discover things which have been there all the time.
Rådet håller alltså på att upptäcka den internationella rätten.
If we do so, we will discover that there has been a great deal of propaganda.
Om vi gör det kommer vi att upptäcka att det har förekommit en hel del propaganda.
Commissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
Ni kommer att upptäcka att den solidaritet ni letar efter saknas.
We must therefore try to discover the reasons for such a low participation rate.
Man måste således försöka finna skälen till denna låga grad av deltagande.
I have gone on to find more things and discover that dinosaurs really were very social.
Jag har fortsatt finna fler saker och upptäcka att dinosaurier verkligen var mycket sociala.
Then we will discover that very little should be done at EU level.
Då kommer vi att finna att mycket lite bör göras på EU-nivå.
to discover

Användningsexempel för "to discover" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe therefore need to carry out specific studies to discover its true extent.
Vi måste därför utföra specifika studier för att klarlägga den exakta omfattningen.
EnglishNow we have this matter that the Commission apparently did not discover until 12 June?
Nu har vi detta ärende som kommissionen tydligen inte upptäckt förrän den 12 juni.
EnglishThe citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
Medborgarna upptäcker nackdelarna för sent, och bland dem finns fakturan.
EnglishThey will discover firsthand what it takes to be a Pan American stewardess.
Dom kommer få veta vad som krävs för att bli en flygvärdinna på Pan Am.
EnglishHowever, every year, we discover that the funds have not gone where they were supposed to go.
Men varje år har vi upptäckt att medlen inte går till de ändamål de var avsedda för.
EnglishAn investigation was begun immediately to discover who was responsible for the leak.
Undersökningar startades omedelbart för att utreda ansvaret för omständigheterna kring läckan.
EnglishMr President, in times of need, you discover who your friends are, as the saying goes.
för GUE/NGL-gruppen. - (DE) Herr talman! I nödens stund prövas vännerna, som talesättet lyder.
EnglishDiscover which parts of your website perform well by testing different versions of a page.
Upptäck vilka delar av din webbplats som lyckas genom att prova olika versioner av en sida.
EnglishSuddenly we discover that even more demands are being made on the European agricultural sector.
Vi upptäcker plötsligt att fler krav har ställts på EU: s jordbrukssektor.
EnglishSuddenly we discover that even more demands are being made on the European agricultural sector.
Vi upptäcker plötsligt att fler krav har ställts på EU:s jordbrukssektor.
EnglishBelieve me that we do not wish to discover that our trust in you has been misplaced.
Tro mig, vi skulle inte vilja förlora detta förtroende för er.
EnglishWe will have a look at that and try to discover what has gone wrong.
Vi skall undersöka saken och försöka ta reda på vad som har gått fel.
EnglishAs she says, by studying the abnormal we can discover what we consider to be normal.
För, som hon säger, genom att studera det som avviker kan vi få syn på vad vi uppfattar som normalt.
EnglishWhen I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive.
När jag kände min själ ge upp, tog jag farväl av mitt liv.
EnglishI was surprised to discover that most fall by the wayside.
Med förvåning har jag konstaterat att de flesta inte har lett till någonting.
EnglishMr Eichel and Mr Mer might, however, discover the scale of their budget problems sooner.
Hans Eichel och Francis Mer kommer dock kanske till insikt om vidden av sina budgetproblem tidigare.
EnglishWe received commentary in Discover magazine, in The Economist.
Vi har blivit kommenterade i Discover Magazine, och i The Economist.
EnglishI then discover that people are opposed to this type of research.
Sedan upptäcker jag att människor är emot denna typ av forskning.
EnglishSome would like to live in the town centre whereas others discover the countryside.
Vissa vill bo centralt, andra upptäcker landsbygden.
EnglishTo my alarm I discover that some in this Parliament are willing to accept political responsibility.
Jag konstaterar till min fasa att vissa personer i detta parlament vill ta politiskt ansvar.