"dig" - Svensk översättning

EN

"dig" på svenska

volume_up
dig {substantiv}
SV

"dig" på engelska

volume_up
dig {pron.}

EN dig
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

dig (även: boost, nudge, push, shove)
volume_up
knuff {utr.}

2. arkeologi

dig
We read every report out of your dig before we made the first trip back.
Vi läste allt om din utgrävning innan vi gjorde första resan.
So this is why you've been funding our dig.
Så det är därför ni har sponsrat vår utgrävning.
The motorway, as currently planned, will bury this site before an archaeological dig has been carried out.
Motorvägen som man nu planerar, kommer att begrava denna plats innan man har hunnit att genomföra en arkeologisk utgrävning.

3. vardagligt

dig
volume_up
tjuvnyp {neut.}

Användningsexempel för "dig" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI constantly had to prod the then Commission to dig this dossier out and dust it off.
Jag fick hela tiden hämta fram dossieren från dammet hos Europeiska kommissionen.
EnglishAlternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
Om vi i stället förvärrar deras läge kommer de bara att göra ännu större motstånd.
EnglishAs long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Så länge vi anammar globaliseringen kommer vi inte att kunna arbeta oss upp ur krisen.
EnglishThe US, in particular, managed to dig its heels in at every opportunity.
Och framför allt Förenta staterna har gång på gång tagit tillfället i akt att vara emot.
EnglishEvery time anyone writes anything about me, they'll dig up these photos.
Varje gång nån skriver nåt om mig gräver de fram de här bilderna.
English. ~~~ I said, "Come dig."
Jag ringde min syster och grannarna och sa: "Kom och gräv."
EnglishWhy don't you get your plastic baggie and dig up some penicillin?
Varför letar du inte upp lite penicillin i dina plastburkar?
EnglishThen your companion will dig you in the ribs and say, "Wake up!
Då kommer din partner knuffa dig i sidan och säga: "Vakna!
EnglishBut no, we dig our heels in, we head straight for China and we forget these other examples.
Nej, inte alls, vi fortsätter att bygga " motorvägar med företrädesrätt" till Kina och glömmer dessa exempel.
EnglishDig hard, dig deep, run for shelter, and never look back.
Gräver hårt, gräver djupt söker skydd, och tittar aldrig bakåt.
EnglishMajor Granville should have contacted you about my joining the dig.
Major Granville borde ha kontaktat er om min ankomst.
EnglishBut no, we dig our heels in, we head straight for China and we forget these other examples.
Nej, inte alls, vi fortsätter att bygga " motorvägar med företrädesrätt " till Kina och glömmer dessa exempel.
EnglishAnd because I don't know, they've got to dig up the answer.
Och eftersom att jag inte vet, så måste de hitta svaren.
EnglishDig hard, dig deep, run for shelter, and never look back.
Gräver fort, djupt, tar skydd, ser aldrig tillbaka.
EnglishThen bury you, dig you up, clone you and kill your clones.
Sen ska jag klona dig, och döda alla dina kloner.
EnglishWe'll sleep in here... and we'll dig out in the morning.
Vi sover här... och vi gräver ut oss på morgonen.
EnglishI'd like to see the dig site as soon as possible.
Jag skulle vilja se utgrävningen så fort som möjligt.
EnglishYou dig them out ofthe hills and protect that airfield.
Gräv fram dem ur bergen och skydda flygfältet.
EnglishSo, what exactly did Pierson dig up that got him killed?
Så vad hittade Pierson som fick honom dödad?
EnglishWe have knowingly thrown overboard our chance to dig away at the Council position through the full codecision process.
Vi har medvetet kastat bort chansen att jobba med rådets ståndpunkt genom hela medbeslutandeförfarandet.