"dick" - Svensk översättning

EN

"dick" på svenska

volume_up
dick {substantiv}

EN dick
volume_up
{substantiv}

1. vardagligt

dick (även: prick)
volume_up
snopp {utr.} [vard.]
dick
volume_up
kuk {utr.} [vard.]
Why don't you tell me my dick is as big as Stifler's.
Säg bara att min kuk är lika stor som Stiflers!
Det är inte så illa att vara en kuk.
Det var inte Lee Woojins kuk!
dick
volume_up
pitt {utr.} [vard.]

2. nedsättande

dick (även: clown, idiot, moron, dip)
volume_up
idiot {utr.} [ned.]
dick (även: dullard, dick head, dope, klutz)
volume_up
tjockskalle {utr.} [ned.]

Synonymer (engelska) till "dick":

dick

Användningsexempel för "dick" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe spent some useful hours with Bertie and Dick and were able to welcome them.
Vi tillbringade några givande timmar med Bertie och Dick och kunde välkomna dem.
EnglishDick Marty, its rapporteur, deserves public acknowledgement for the work he is carrying out.
Dick Marty, dess föredragande, förtjänar ett offentligt erkännande för sitt arbete.
EnglishMr Dick Marty, the Council of Europe rapporteur, also presented a second report in July this year.
Dick Marty, föredragande för Europarådet, lade fram en andra rapport i juli i år.
EnglishWe have just had an interesting discussion with Dick Marty on this issue.
Vi har just haft en intressant diskussion med Dick Marty om ämnet.
EnglishHe was sitting at our table for what had to be an hour or something, right, Dick?
Han satt vid vårt bord en timme eller så, eller hur Dick?
EnglishDick Marty has worked with very great commitment here, and I would like to express my thanks to him.
Dick Marty har arbetat med mycket stort engagemang, och jag vill tacka honom för det.
EnglishThis Parliament must avoid duplicating Dick Marty’s investigation.
Europaparlamentet måste undvika att göra om Dick Martys undersökning.
EnglishIf I didn't have to hold my dick ' cause I gotta piss so bad, I would shake your hand.
Om jag inte var så pissnödig, skulle jag skaka hand med dig.
EnglishI didn't know what those things meant, neither did Dick -- neither did Sydney for that matter.
Jag hade ingen aning om vad det betydde, inte Dick heller -- inte Sydney heller för den delen.
EnglishI ain't getting greased, so you keep this sorry cheese-dick off my ass!
Det hjälper inte mig, så håll den här fegisen långt från mig!
EnglishAnd this was a very, very dangerous thing to do around Dick Feynman.
Och detta var väldigt farligt att göra i Dick Feynmans närhet.
EnglishThe Piccadilly Night Club proudly presents, from America, Red Dick.
Piccadilly nattklubb presenterar, från Amerika, Red Dick.
EnglishAnd Dick became convinced at some point that he and I had some kind of similarity of personality.
Vid något tillfälle blev Dick övertygad om att han och jag hade någon slags likhet i våra personligheter.
English   – Mr President, I should like to congratulate Mr Fava and the Council of Europe rapporteur, Mr Dick Marty.
   – Herr talman! Jag vill gratulera Giovanni Claudio Fava och Europarådets föredragande Dick Marty.
EnglishYou get your dick and your pussy all covered in shit.
Vi skulle ha både kukarna och fittorna täckta med skit!
EnglishBeing Dick, he, of course, wanted to check this.
Eftersom han var Dick, ville han såklart undersöka detta.
EnglishThis shit's so good, gonna make your dick hard.
Den här skiten är så bra att du kommer att bli upphetsad.
EnglishI have met Pierre Lellouche from France, for example, and we are also discussing this with Dick Holbrooke.
Jag har till exempel träffat Pierre Lellouche från Frankrike och vi för även diskussioner om detta med Dick Holbrooke.
EnglishHell, I'll knock your dick in the dirt, old as I am.
Fan, jag spöar dig även om jag är gammal.
EnglishDick and I had a certain, a little bit of a rapport.
Dick och jag hade ett slags samförstånd.