"diabolical" - Svensk översättning

EN

"diabolical" på svenska

EN

diabolical {adjektiv}

volume_up
The Commission engaged in a diabolical process, at the end of which it has not gained our confidence.
Kommissionen inledde en djävulsk process som inte ledde till att den fick förtroende.
Mr President, by a diabolical coincidence, it is aeroplanes that illustrate what sort of a world we are living in today.
Av en djävulsk tillfällighet är flygplanen de symboler som i denna tid får oss att förstå dagens värld.
The situation is very worrying and this climate of violence throughout the province risks ending up in another diabolical spiral.
Situationen är mycket oroande, och det våldsamma klimat som råder i hela provinsen riskerar att sluta i ännu en djävulsk spiral.
I think that this report can at least put an end to a number of diabolical practices to which animals are subjected.
Jag anser att detta betänkande i alla fall kan sätta stopp för en del av de avskyvärda saker som djuren utsätts för.
Finally, there is a sort of diabolical profit to be made from this phenomenon of non-state terror, as democracies may now perhaps realise more clearly what their endangered values are.
Slutligen finns det en förfärlig vinst att göra i fenomenet icke-statlig terrorism eftersom demokratierna nu kanske tydligare inser vilka deras hotade värderingar är.
diabolical (även: diabolic)
It is a diabolical machine of war, which has two hidden aims.
Det är en diabolisk krigsmaskin, som har två hemliga mål.
Roman lawyers had already given this type of reversed proof the name " diabolical proof ', since it is so difficult to establish.
Redan de romerska juristerna kallade denna typ av omkastad bevisning för " diaboliska bevis ", eftersom det är så svårt att fastställa.

Användningsexempel för "diabolical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission engaged in a diabolical process, at the end of which it has not gained our confidence.
Kommissionen inledde en djävulsk process som inte ledde till att den fick förtroende.
EnglishWho is attributing to today's scientists and researchers these projects that are bound to be diabolical?
Vem tillskriver dagens vetenskapsmän och forskare nödvändigtvis demoniska projekt?
EnglishWho is attributing to today' s scientists and researchers these projects that are bound to be diabolical?
Vem tillskriver dagens vetenskapsmän och forskare nödvändigtvis demoniska projekt?
English(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
(FR) Herr talman! ”Att fela är mänskligt, att framhärda djävulskt.”
EnglishThe Classics used to teach that to err is human; to persist in error is diabolical.
De stora klassikerna brukade lära oss att det är mänskligt att fela, men djävulskt att framhärda i sitt felande.
EnglishIt is a diabolical machine of war, which has two hidden aims.
Det är en diabolisk krigsmaskin, som har två hemliga mål.
EnglishTo err is human; to persist, diabolical.
   . – Det är mänskligt att fela, men att fortsätta fela är djävulskt.
EnglishI think that this report can at least put an end to a number of diabolical practices to which animals are subjected.
Jag anser att detta betänkande i alla fall kan sätta stopp för en del av de avskyvärda saker som djuren utsätts för.
EnglishMr President, by a diabolical coincidence, it is aeroplanes that illustrate what sort of a world we are living in today.
Herr talman! Av en djävulsk tillfällighet är flygplanen de symboler som i denna tid får oss att förstå dagens värld.
EnglishOf course, it is diabolical to persist in error, but I think this saying could equally apply to Mrs Lulling herself.
Visst är det djävulskt att framhärda i sitt felande, men jag menar att det ordspråket lika gärna skulle kunna gälla Astrid Lulling själv.
EnglishThe situation is very worrying and this climate of violence throughout the province risks ending up in another diabolical spiral.
Situationen är mycket oroande, och det våldsamma klimat som råder i hela provinsen riskerar att sluta i ännu en djävulsk spiral.
EnglishThis is a diabolical state of affairs.
EnglishRoman lawyers had already given this type of reversed proof the name "diabolical proof' , since it is so difficult to establish.
Redan de romerska juristerna kallade denna typ av omkastad bevisning för " diaboliska bevis" , eftersom det är så svårt att fastställa.
EnglishRoman lawyers had already given this type of reversed proof the name " diabolical proof ', since it is so difficult to establish.
Redan de romerska juristerna kallade denna typ av omkastad bevisning för " diaboliska bevis ", eftersom det är så svårt att fastställa.
EnglishTo persevere is diabolical.
EnglishThe authorities of the State of Texas reacted in an even more diabolical way, stating that the Court of Justice could not stand in the way of the executions.
De tre mexikanska medborgarna har nämligen förvägrats hjälp som de har rätt till, nämligen konsulärt stöd från sin egen regering.
EnglishThe situation is very worrying and this climate of violence throughout the province risks ending up in another diabolical spiral.
Inför denna våldsspiral uppmanar vi den indonesiska regeringen och självständighetsrörelsen att återuppta sina förhandlingar för att kunna genomföra vapenstilleståndsavtalet.
EnglishIraq has been summoned to prove its innocence, but we know that that is a diabolical demand, because in law it is for the accuser to prove guilt.
Irak har uppmanats att bevisa sin oskuld, men vi vet att det här handlar om ett djävulskt krav, eftersom det inom juridiken är den anklagande som skall bevisa skulden.
EnglishFinally, there is a sort of diabolical profit to be made from this phenomenon of non-state terror, as democracies may now perhaps realise more clearly what their endangered values are.
Vid sammanträdet i utskottet för utrikesfrågor intog jag en ståndpunkt, och jag märker att den ståndpunkt som jag intog gradvis bekräftas.
EnglishIn conclusion, I would like to say that I would dearly like to see all mines banned throughout the world, as they are some of the most diabolical and repulsive arms that exist.
Låt mig avslutningsvis få säga: Helst av allt vill jag förbjuda alla minor i hela världen, eftersom de hör till de mest djävulska och vidriga vapnen.