"to detest" - Svensk översättning

EN

"to detest" på svenska

SV

EN to detest
volume_up
[detested|detested] {verb}

My party, the Socialist Party, detests dictatorship.
Mitt parti, det socialdemokratiska partiet, avskyr diktaturer.

Användningsexempel för "to detest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English. - Mr President, I detest extremism as much as anyone.
för IND/DEM-gruppen. - (EN) Herr talman! Jag avskyr extremism lika mycket som alla andra.
EnglishIt is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom.
Terrorism utövas av brottslingar och mördare som avskyr vår liberala demokrati och frihet.
EnglishI detest the general anti-Americanism of this place.
Jag hatar den allmänna antiamerikanska andan här.
EnglishI have already guarded the new Member States - an expression that I still detest - against the notion of real convergence.
Jag har redan garderat de nya medlemsstaterna - ett uttryck som jag fortfarande avskyr - mot föreställningen om faktisk konvergens.
EnglishThese are the governments that like sanctions and detest solidarity; they are the governments that want hyper-austerity and not social progress.
Dessa regeringar gillar sanktioner och avskyr solidaritet. De vill ha överdrivna åtstramningar och inte sociala framsteg.