EN

designate {adjektiv}

volume_up
designate
The next item is the statement by Mr Prodi, President-designate of the Commission.
Nästa punkt på föredragningslistan är uttalande av Prodi, utnämnd till ordförande för kommissionen.
However, he made us some political commitments which I would like to remind you of in your capacity as President-designate.
Ändå avlade han ett slags politisk löfte som jag vill påminna er som utnämnd ordförande om.
My vote is not therefore a challenge to the Commissioners-designate.
Min röst är således inte ett misstroende mot de utnämnda kommissionärerna.
designate

Användningsexempel för "designate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFirst of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
För det första har möjligheterna att räkna en flygplats som närflygplats utökats.
EnglishWe are ready to designate experts that could work together with the United Nations.
Vi är redo att utse experter som skulle kunna samarbeta med Förenta nationerna.
EnglishMr President, Mr President-designate Prodi, we Social Democrats are disappointed.
Herr talman! Herr utnämnde ordförande Prodi, vi socialdemokrater är besvikna.
EnglishMr President, Mr President-designate, just a few words on the WTO and agriculture.
Herr ordförande, herr kommissionsordförande! Några ord om WTO och jordbruket.
EnglishThe next item is the statement by the President-designate of the Commission.
Nästa punkt är ett uttalande från den nominerade ordföranden för kommissionen.
EnglishWe are ready to designate experts that could work together with the United Nations.
Det är en utmärkt idé för att skapa ett stabilt och framgångsrikt Irak i framtiden.
EnglishMr President-designate, your work, I should say your mission, will be immense.
Herr Prodi! Ert arbete, jag borde säga ert uppdrag, kommer att bli mycket omfattande.
EnglishThe answers provided by this Commissioner-designate were, in principle, satisfactory.
Kommissionskandidatens svar vid utfrågningen var i princip tillfredsställande.
EnglishSome Commissioners-designate are competent and know their portfolios well.
Några nominerade kommissionärer är kompetenta och kunniga om sina portföljer.
EnglishLet us take, for example, the Commissioners-designate Mr Kovács and Mr Dimas.
Låt oss till exempel ta de nominerade kommissionärerna László Kovács och Stavros Dimas.
EnglishAmendment of the Rules of Procedure concerning the hearings of Commissioners-designate (
Ändring av regelverket för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna (
EnglishIt is Parliament's debate with the President-designate of the Commission.
Det är parlamentets debatt med den föreslagna ordföranden för kommissionen.
EnglishYesterday, Commission President-designate Barroso received a rebuff.
Igår fick den utsedde kommissionsordföranden José Manuel Durão Barroso bakläxa.
EnglishOn 15 November President Mbeki met President-designate Barroso in Brussels.
Den 15 november möttes president Mbeki och ordförande Barroso i Bryssel.
EnglishI was honoured to receive your support as President-designate of the Commission in July.
Jag hade äran att få ert stöd som kommissionens ordförandekandidat i juli.
EnglishPresident-designate Barroso withdraws his proposal for the new European Commission.
Den nominerade ordföranden Barroso drar tillbaka sitt förslag till ny Europeisk kommission.
EnglishNow it must designate an EU representative who will make both sides listen.
Nu måste man utse en EU-representant som kan få båda sidor att lyssna.
EnglishThere is one point I would ask the Commission President-designate to respond to.
Det finns en viss fråga som jag skulle vilja be kommissionens nyutnämnda ordförande att besvara.
EnglishI would like to thank the President-designate of the European Commission.
Jag vill tacka den nominerade ordföranden för Europeiska kommissionen.
EnglishIt must also be possible to designate different suppliers for different regions of a country.
Det borde även kunna utses olika leverantörer för olika regioner i ett land.