"desiderata" - Svensk översättning

EN

"desiderata" på svenska

volume_up
desiderata {substantiv}

EN desiderata
volume_up
{substantiv}

desiderata (även: desideratum, desire, request)
Madam President, after two years of discussions, Parliament produced an ambitious list of desiderata which have by no means been satisfied.
Ordförande, inom detta parlament har det under två år diskuterats internt, och det har fått en ambitiös lista med önskemål som följd, som på långt när inte är uppfyllda.
. – As a general rule, this Parliament ’ s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.
. – As a general rule, this Parliament’s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.

Användningsexempel för "desiderata" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI cannot shake off the impression I have that the desiderata of the developing countries threaten to be pulverised by the desiderata of the major economic blocs.
Jag kan inte bli av med intrycket att utvecklingsländernas önskningar riskerar att malas till stoft mellan de stora ekonomiska blockens önskningar.
EnglishThis is not a question of orienting students in line with the desiderata of the private sector, but of enabling young people to take account of the implications of working life.
Det handlar inte om att studenterna ska gå i näringslivets ledband, utan om att ge ungdomar möjlighet att anpassa sig till de konsekvenser det har att vara arbetstagare.