EN

to denote [denoted|denoted] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to denote" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSelect this option to insert graphic images to denote outline levels.
Här infogas ett grafikobjekt som tecken för en punktuppställning.
EnglishThe repeated references to reproductive rights denote support for generalised abortion.
De upprepade hänvisningarna till reproduktiva rättigheter betecknar stöd för allmänt tillgänglig abort.
EnglishLight-colored table tabs show the selected tables, gray table tabs denote tables not selected.
En ljus tabellflik visar att tabellen är markerad och en grå tabellflik att tabellen inte är markerad.
EnglishThe high savings rates in France, Germany and Italy denote an unjustified fear for the future.
Det höga sparandet i Frankrike, Tyskland och Italien visar att det finns en obefogad rädsla för framtiden.
EnglishBlue dots denote correctly entered arguments.
De enskilda argumenten visas med en blå punkt om de är korrekt angivna.
EnglishUnfortunately an end has not yet been put to the confusing number of units to denote fleet capacity such as gross registered ton, gross ton and kilowatt propulsion capacity.
Tyvärr har det inte blivit något slut på den förvirrande mängden enheter som anger flottkapaciteten som bruttoregisterton, bruttoton och kilowatt framdrivningseffekt.
EnglishIf you want to use placeholders to denote any character, use the SQL placeholders or the general placeholder % or * for any amount of characters and _ or?
Om Du vill använda platshållare, använder Du SQL-platshållare eller de allmänna platshållarna % eller * för valfritt antal tecken och _ eller? för exakt ett tecken.

Synonymer (engelska) till "denotative":

denotative