"deed" - Svensk översättning

EN

"deed" på svenska

volume_up
deed {substantiv}

EN deed
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

volume_up
verk {neut.}
At the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Samtidigt kombineras dessa punkter med fördelen av varaktigheten hos en urkund, varaktigheten av avtal och med rättssäkerhetsgarantin.
According to the majority of Member States ' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
deed (även: act, action, document, story)
We do not support terrorism in either word or deed.
Vi stöder inte terrorismen, varken i ord eller i handling.
It is now high time that they proved to us - in word and deed - that they are worthy of this trust.
Det börjar nu verkligen bli dags att vi i ord och handling får se att den är värd det förtroendet.
They are all denied by the IRA, by word and by deed, on a regular basis.
Alla dessa rättigheter förnekas regelbundet av IRA, både i ord och handling.
deed (även: act, work)
When are you going to back up the notion of European solidarity with deeds?
När kommer ni att stödja en europeisk solidaritet i ord och gärning?
I had to give myself snaps for all the good deeds I was doing.
Jag var tvungen att ge mig själv beröm för alla goda gärningar jag gjorde.
Let us be clear that we are not matching our words with deeds.
Låt oss vara klara över att vi inte låter våra ord motsvaras av gärningar.
deed
volume_up
dåd {neut.}
Al-Qaeda has proudly claimed responsibility for this deed.
Al-Qaida har stolt tagit på sig ansvaret för detta dåd.
Those who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
De som utförde detta dåd kommer troligen inte att lyssna på några fördömande ord från mig.
The perpetrators of this cowardly deed, whilst few in number, believe justice can be administered through murder, beatings and intimidation.
Förövarna av detta fega dåd är få till antalet, men de tror att rättvisa kan skipas genom mord, misshandel och hot.
deed
This would be the deed of the decade and would create a solid basis for cooperation between us.
Det vore decenniets stordåd och det skulle skapa en solid grund för samarbete oss emellan.
It has shown itself capable of great deeds for the common good.
Landet har visat sig kunna utföra stordåd för det gemensammas bästa.
We have grand strategies but small deeds.
Vi har storslagna strategier, men få stordåd.

2. näringsliv

At the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Samtidigt kombineras dessa punkter med fördelen av varaktigheten hos en urkund, varaktigheten av avtal och med rättssäkerhetsgarantin.
According to the majority of Member States ' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
deed
We do not support terrorism in either word or deed.
Vi stöder inte terrorismen, varken i ord eller i handling.
It is now high time that they proved to us - in word and deed - that they are worthy of this trust.
Det börjar nu verkligen bli dags att vi i ord och handling får se att den är värd det förtroendet.
They are all denied by the IRA, by word and by deed, on a regular basis.
Alla dessa rättigheter förnekas regelbundet av IRA, både i ord och handling.
deed (även: act, instrument)
volume_up
urkund {utr.}
At the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Samtidigt kombineras dessa punkter med fördelen av varaktigheten hos en urkund, varaktigheten av avtal och med rättssäkerhetsgarantin.
According to the majority of Member States ' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.

Synonymer (engelska) till "deed":

deed

Användningsexempel för "deed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
Herr ordförande! Mordet på Rosemary Nelson var ett brutalt och fegt illdåd.
EnglishWe bought land from Deutsch-Ostafrika in 1876 and I still have a title deed.
Vi köpte land från tyska Östafrika 1876, och jag har fortfarande äganderättshandlingen.
EnglishIf President Putin did not order the deed, he certainly knows who did.
Om president Vladimir Putin inte gav order om dådet, vet han säkert vem som gjorde det.
EnglishIt is not enough to be firm in protest, however; we must also be resolute and proactive in deed.
Därför anser jag att det krävs mer samarbete, förbättrad samordning och större beslutsamhet.
EnglishDoes our purpose matter in the end, if the deed is the same?
Har syftet i praktiken någon betydelse när handlingen är densamma?
EnglishWhen I was a boy scout, we called this a " good deed '.
När jag var ung och var scout, kallade man detta för en " B.A ".
EnglishIt is not enough to be firm in protest, however; we must also be resolute and proactive in deed.
Det är dock inte tillräckligt att protestera kraftigt; vi måste också agera bestämt och handlingskraftigt.
EnglishWhen I was a boy scout, we called this a "good deed' .
När jag var ung och var scout, kallade man detta för en " B.A" .
EnglishI may have done the deed, but you sure made it easy.
Jag kanske utförde det, men du gjorde det lätt för mig.
EnglishThis would be the deed of the decade and would create a solid basis for cooperation between us.
Vi välkomnar Rysslands ambitioner att ansluta sig till WTO, och detta är möjligt, även om det försvåras av den senaste tidens händelser.
EnglishTurkey's long, arduous and uncertain journey towards accession needs changes in deed, not just in word.
Han arrogans visar sig också genom hans vägran att ta upp två frågor som jag bara kommer att nämna, eftersom de redan tagits upp här.
EnglishThe resignation of the Commission was no heroic deed, but rather a case of the Commissioners jumping before they were pushed.
Kommissionens avgång var inget hjältedåd, utan snarare ett sista desperat försök, för alternativen var uppenbara.
EnglishThe father of the girl calmly admitted the deed to the police and said that he had buried her because the girl had befriended some boys.
Flickans far medgav lugnt dådet för polisen och sade att han hade begravt henne eftersom hon träffat vissa pojkar.
EnglishThe same deed is assessed in different ways.
EnglishWhen the deed is done, we part ways.
EnglishA terrorist is a man or woman or, alas, a deluded child who sets out in the morning to murder innocent men, women and children to make a political point - the propaganda of the deed.
En terrorist är en man eller kvinna, eller tyvärr, ett vilselett barn som i gryningen ger sig ut för att mörda oskyldiga män, kvinnor och barn för att göra en politisk poäng - handlingens propaganda.