"decay" - Svensk översättning

EN

"decay" på svenska

volume_up
decay {substantiv}

EN decay
volume_up
{substantiv}

decay
volume_up
röta {utr.}
decay

Användningsexempel för "decay" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese days, poor maintenance, decay and poverty are noticeable throughout Bulgaria.
Dåligt underhåll, förfall och fattigdom är i dag påfallande i hela Bulgarien.
EnglishIt stimulates egocentricity, social exclusion, a blurring of moral standards and moral decay.
Det stimulerar egoism, social uteslutning, normutmattning och moraliskt förfall.
EnglishIn many areas, public infrastructure is in a state of decay.
Den offentliga infrastrukturen ligger i träda på många områden.
EnglishOtherwise there can only be one outcome – Europe’s natural maritime heritage will fall into rapid decay.
Annars kan resultatet inte bli annat än att Europas naturliga havsarv snart kommer att förstöras.
EnglishThese poor toys have suffered enough...... being left to rust and decay in the back alleys and vacant lots of the world.
De har slängts för att rosta och ruttna i gränder och skjul över hela världen.
Englishthis is exacerbated by his surrounding environment, which is apparently in a state of decay.
Hans allmänna hälsotillstånd förefaller vara mycket dåligt och det försämras av den situation han befinner sig i.
EnglishAnd who cares if they give children tooth decay?
Och vem bryr sig om ifall barnen får hål i tänderna av dem?
EnglishThat has left us with a serious legacy of decay and decline with out-of-date structures and over-capacity in our water and sewage works.
Sammanhållningspolitiken måste bidra till att eliminera alla former av diskriminering.
EnglishOtherwise there can only be one outcome – Europe ’ s natural maritime heritage will fall into rapid decay.
Det är nödvändigt med lika villkor för att fiskarna ska få förtroende för rättvisan i den gemensamma fiskeripolitiken.
EnglishIndustry has been decimated or allowed to decay.
Industrin har reducerats eller rostat sönder.
EnglishCrime, decay and the lack of safety in certain parts of towns and cities have taken on serious proportions.
Delvis till följd av detta har brottsligheten, förslumningen och otryggheten antagit allvarliga former i vissa stadsområden.
EnglishThat has left us with a serious legacy of decay and decline with out-of-date structures and over-capacity in our water and sewage works.
Jag vill avsluta med att betona det som förenar denna kammare och kommissionen, inte vad som skiljer oss åt.
EnglishIn Ireland we add hydrofluorosylic acid to our drinking water as a so-called medicinal product in order to prevent dental decay.
På Irland tillsätter man hydrofluorsyra till dricksvattnet som en så kallad medicinsk produkt för att motverka karies.
EnglishMethane is a gas produced in processes of decay, by animals, released underground in mines, and through various chemical processes.
Metan är en gas som framställs i nedbrytningsprocesser, av djur, släpps ut under marken i gruvor och genom olika kemiska processer.
EnglishIn my own country, Ireland, for instance, the railways are in a state of dangerous decay whilst most of the funding has gone to roads.
I mitt eget hemland, Irland, till exempel, så är järnvägarna i ett bedrövligt skick samtidigt som det mesta av medlen har gått till vägarna.
EnglishThe Ukrainian people have freely elected a change because the democratic orange powers have run the country into poverty, hopelessness and decay.
Det ukrainska folket har frivilligt valt förändring därför att den demokratiska orangea makten har lett landet in i fattigdom, hopplöshet och förfall.
EnglishIn this Parliament, the Left has a problem: it is characterised by ideological decay, a problem as acute among the Greens as it is among the rest.
I det här parlamentet har vänstern ett problem: den utmärks av ett ideologiskt förfall, ett problem som är lika tydligt bland De gröna som bland övriga.
EnglishWathelet is, however, also politically and personally one of the main persons responsible for the complete decay of justice in this country, in Belgium.
Wathelet är emellertid också politiskt och personligt en av de huvudansvariga för det fullständigt genomruttna rättsväsendet i detta land, i Belgien.
EnglishThe URBAN initiative will allow for projects to be undertaken in these areas to tackle the ingrained problems of long-term unemployment and urban decay.
Urban-initiativet kommer att göra det möjligt att starta projekt i dessa områden som skall angripa de djupt rotade problemen med långtidsarbetslöshet och stadsförfall.
EnglishURBAN is designed to find solutions to urban decay, and this is something of great concern to the elderly and therefore of great concern to the Pensioners ' Party.
Med Urban vill man hitta lösningar på städernas förfall, och detta är någonting som intresserar de äldre mycket och som därmed intresserar Pensionärspartiet mycket.