EN

cutting {substantiv}

volume_up
1. allmänt
cutting (även: sickle)
The castration of pigs, bobtailing and the cutting of teeth must be banned.
Det måste bli förbjudet att kastrera grisar, klippa av svansar och skära av tänder.
Mr President, we have heard a lot today about giving and giving and giving and cutting and cutting and cutting.
Vi har hört mycket i dag om att ge och ge och skära ned och skära ned.
Unfortunately, the opponents of the directive have succeeded in cutting it back.
Tyvärr har motståndarna lyckats skära ned på direktivet.
cutting (även: discharge, gunshot, shoot, shot, sprout)
cutting (även: clipping)
I have here a cutting from a Finnish newspaper which came out last week.
Låt mig visa ett urklipp från en finländsk tidning från förra veckan.
cutting (även: hissing, milling)
2. botanik

Användningsexempel för "cutting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Anpassningsfrågan är övergripande och berör flera sektoriella politikområden.
EnglishChildren's rights must be a cross-cutting element in all the work of the Commission.
Barns rättigheter måste vara ett genomgående tema i allt arbete i kommissionen.
EnglishThe key words for European businesses must be cutting-edge research and development.
Honnörsorden för europeiska företag måste vara spjutspetsforskning och utveckling.
EnglishThis may, as far as I am concerned, eventually lead to the cutting off of funding.
Vad mig beträffar kan det till slut även innebära att finansieringen upphör.
EnglishI think that cutting our budgets on education is a very short-sighted policy.
Jag anser att det är mycket kortsynt att skära ned våra utbildningsbudgetar.
EnglishAlso, the cutting of red tape and bureaucracy by the Commission has to be welcomed.
Kommissionens minskning av administrativa bördor och byråkrati måste också välkomnas.
EnglishJust cutting budget deficits drastically would not help much in this regard either.
Att bara minska budgetunderskottet drastiskt hjälper dem inte heller särskilt mycket.
EnglishThe castration of pigs, bobtailing and the cutting of teeth must be banned.
Det måste bli förbjudet att kastrera grisar, klippa av svansar och skära av tänder.
EnglishThere are several areas of the budget where we all know we could be cutting expenditure.
Det finns flera områden i budgeten där vi alla vet att vi kan minska utgifterna.
EnglishThe purpose of cutting safety corners in order not to upset the Chinese Government?
Ändamålet att göra avkall på säkerheten för att inte uppröra den kinesiska regeringen?
EnglishI fail to see how we can achieve them by cutting spending quickly and deeply.
Jag har svårt att se hur vi skulle göra det genom drastiska nedskärningar.
EnglishCost-cutting and cutting corners caused the biggest environmental disaster in history.
Kostnadsbesparingar och genvägar orsakade den största miljökatastrofen i historien.
EnglishSome suggest cutting off financial assistance under the TACIS programme.
Somliga föreslår att vi avbryter den ekonomiska hjälpen genom Tacis-programmet.
EnglishI am in favour of cutting costs in relation to the Commission and its agencies.
Jag ställer mig positiv till att skära ner kostnaderna för kommissionen och dess byråer.
EnglishIt may well be more effective than cutting the pay of someone who earns EUR 1 000.
Det kan mycket väl vara effektivare än att minska lönen för någon som tjänar 1 000 euro.
EnglishI see at least two reasons for not cutting back on the European budget.
Jag ser åtminstone två anledningar till att vi inte bör skära ned på EU-budgeten.
EnglishThey're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.
De försvinner på grund av att vissa företag inom skogssektorn går in och skövlar allt.
EnglishIn this model, safety has given way to cost-cutting as a primary concern.
Den här modellen handlar inte i första hand om säkerhet, utan om kostnadsreduktion.
EnglishAnother key cross-cutting issue for the Council is the human rights of women.
Ett annat genomgående ämne för rådet är kvinnornas mänskliga rättigheter.
EnglishThirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
För det tredje har det inte gjorts tillräckligt för att minska byråkratin.

"cutting grass" på svenska

cutting grass
Swedish
  • skära gräs
  • klippa gräs
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.