"custodial" - Svensk översättning

EN

"custodial" på svenska

EN

custodial {adjektiv}

volume_up
custodial
custodial (även: probationary, tutelary)

Synonymer (engelska) till "custodial":

custodial

Användningsexempel för "custodial" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe first relates to the conditions under which a custodial sentence is served.
Den första handlar om villkoren för hur ett fängelsestraff avtjänas.
EnglishA wider range of alternative sentences replacing custodial sentences should be considered.
Ett bredare urval av alternativa domar som ersättning för frihetsstraff bör övervägas.
EnglishWe also need to place movement restrictions on those who have finished custodial sentences.
Vi måste också se till att dylika personer får en begränsad rörelsefrihet.
EnglishWill it demand that custodial sentences of up to three years be imposed?
Kommer EU att kräva att ett frihetsstraff på upp till tre år införs?
EnglishShould the EU say what the sanctions should be - custodial sentences, fines and other penalties?
Ska EU bestämma påföljder - fängelsestraff, böter och andra saker?
EnglishMoreover, they should expect to receive custodial sentences.
Dessutom måste han räkna med frihetsstraff.
EnglishIn both cases, we propose that the death sentences be commuted to life imprisonment or another appropriate custodial sentence.
I de aktuella fallen föreslår vi i stället livstids fängelsestraff.
English60 000 people are imprisoned every year for drug offences, leading to annual custodial costs of EUR 1.5 billion.
Varje år fängslas 60 000 personer för narkotikabrott, något som leder till årliga kostnader på 1,5 miljarder euro för att hålla dem i fängsligt förvar.
English60 000 people are imprisoned every year for drug offences, leading to annual custodial costs of EUR 1.5 billion.
Varje år fängslas 60 000 personer för narkotikabrott, något som leder till årliga kostnader på 1,5 miljarder euro för att hålla dem i fängsligt förvar.
EnglishIf we do this, we will save EUR 4 billion in policing costs alone, and EUR 1.5 billion in custodial costs.
Om vi gör på det viset kommer vi att spara 4 miljarder euro bara på kostnader för polisbevakning och 1,5 miljarder på kostnader för att hålla personer fängslade.
EnglishThe rapporteur also suggests that the issuing state should be prohibited from imposing a custodial sentence as an alternative to confiscation.
Föredraganden föreslår också att den utfärdande staten inte skall få föreskriva frihetsstraff som alternativ till förverkande.
EnglishIn the event of an accident, it is not the captains of these ships who need a custodial or prison sentence; it is the owners, those who are really responsible.
Alltför ofta verkar det som om det är de som finns längst upp, de som har det högsta ansvaret, som kommer undan rättvisan.
EnglishIt should be borne in mind that whenever a custodial sentence is imposed on a woman, it is also imposed indirectly on a child and an entire family.
Man bör komma ihåg att oavsett när ett fängelsestraff utfärdas för en kvinna så avkunnas domen även indirekt för ett barn och en hel familj.
EnglishTherefore custodial decisions at the time of divorce taken in the Member States in accordance with Brussels II can now be enforced throughout the Community.
I medlemsländerna kan därför beslut om vårdnad drivas igenom samtidigt som skilsmässan inom hela gemenskapen i enlighet med Bryssel II.
EnglishFirstly, and Mr Pradier has in fact said this already, custodial sentences are just one of the possible reactions of society to delinquent behaviour.
För det första, och det har Pradier egentligen redan sagt, är fängelsestraff endast ett av de sätt som samhället kan reagera mot en brottsling på.
EnglishIf we hit these people where it really hurts, namely in their wallets, this will be far more effective than stiff custodial sentences.
Om vi kan klämma åt dessa personer där det är mest kännbart, nämligen i plånboken, blir effektiviteten i åtgärderna högre än vad som är fallet med vanliga fängelsestraff.
EnglishFurthermore, the sanctions envisaged by the Member States must be effective, proportionate and act as a deterrent, and should include custodial sentences.
Vidare måste de sanktioner som föreskrivs av medlemsstaterna vara effektiva, proportionella och verka avskräckande, och de bör innefatta fängelsestraff.
EnglishThe biggest problem - from the case-load I have - seems to be where parents are denied visiting rights by the custodial parent.
Det största problemet - att döma av den stora mängd mål jag har fått ta del av - verkar ha att göra med föräldrar som förvägras sin umgängesrätt av den förälder som har vårdnaden.
EnglishAdmittedly the regulation does not go far enough in that it is limited to custodial decisions for the children of both spouses taken at the time of divorce.
Jag tillstår att förordningen inte går tillräckligt långt i det att den är begränsad till vårdnadsbeslut om barn till båda makarna vid skilsmässotillfället.
EnglishIn the event of an accident, it is not the captains of these ships who need a custodial or prison sentence; it is the owners, those who are really responsible.
När en olycka sker är det inte kaptenerna på dessa fartyg som skall dömas till övervakning eller fängelse – det är ägarna, de som verkligen bär ansvaret.