"cursor" - Svensk översättning

EN

"cursor" på svenska

volume_up
cursor {substantiv}
SV

EN cursor
volume_up
{substantiv}

1. IT

cursor
When you press Enter, the cursor moves to the selected page.
När du trycker på Retur, flyttas visning och markör till början av den valda sidan.
If you decide not to do so, press the Escape key to change the cursor back to a text cursor again.
Om du inte vill göra det trycker du på Esc-tangenten för att förvandla muspekaren till en markör igen.
The cursor is positioned in the URL on the Function bar: returns the cursor to the document.
Markören står i fältet URL på funktionslisten: markören placeras i dokumentet igen.

Synonymer (engelska) till "cursor":

cursor
English

Användningsexempel för "cursor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSet the cursor in a blank cell, e.g., J14, and activate the Function Autopilot.
Placera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
EnglishThe cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
EnglishEnter the text directly or insert a database field at the position of the cursor.
Du kan skriva in texten direkt eller infoga ett databasfält där markören står.
EnglishThis is where you define the view for certain characters and for the direct cursor.
Här gör du inställningar för visningen av vissa tecken och för direktmarkören.
EnglishText entered here will only appear when you move the mouse cursor over the graphic.
Om du skriver in en text här, visas den om du pekar på ett grafikområde med musen.
EnglishPlace the cursor at the point where you want to insert the result and press (F2).
Placera markören på den plats där du vill infoga resultatet och tryck på F2.
EnglishThe default word depends on the position of the cursor when the dialog is activated.
Vilket ord som visas beror på vilken position markören har när dialogrutan öppnas.
EnglishPlace the cursor at the beginning of a numbered paragraph and press the Backspace key.
Ställ markören i början av ett numrerat stycke och tryck på backstegstangenten.
EnglishSet the cell cursor at the cell from where the new content is to be inserted.
Placera cellmarkören i cellen från vilken du vill infoga det nya innehållet.
EnglishClick on one of the bookmarks in the context menu to move the cursor to that point.
Om du klickar på ett av bokmärkena i snabbmenyn flyttar du textmarkören dit.
EnglishPlace the cursor in your text document before the form letter field COMPANY.
Placera markören framför fältet för kopplad utskrift, COMPANY, i ditt textdokument.
EnglishRest the cursor for a moment on an icon to see the name of that icon appear.
Håll markören över en kommandoknapp så visar tipshjälpen namnet på kommandoknappen.
EnglishLowers the selected text or word in which the cursor is currently positioned.
Med detta kommando sänks den markerade texten, eller det ord där markören står, ned.
EnglishNext, place the cursor on your homepage where you want to insert the graphic image.
Sätt markören på det ställe på hemsidan där du vill infoga ett grafikobjekt.
EnglishPlace the cursor at the position in the document where you want to insert the graphic.
Placera markören på det ställe i dokumentet där du vill infoga grafikobjektet.
EnglishPlace the mouse cursor on this square, until it turns into a target cross.
För muspekaren till den här kvadraten tills markören förvandlas till ett kors.
EnglishThe contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
Innehållet på inmatningsraden infogas vid markörens position i dokumentet.
EnglishPlace the cursor on the position in the document where the pagination is to be shown.
Placera markören på det ställe i dokumentet där sidor sidnumret skall anges.
EnglishSet the cursor in the cell that is to be the top left cell in the result.
Sätt markören i cellen som skall vara den vänstra övre cellen för resultatet.
EnglishFirst, put the cursor in or select the cell where the sum should be entered.
Sätt först cellmarkören i cellen eller markera cellerna där summaformeln ska föras in.