"curse" - Svensk översättning

EN

"curse" på svenska

volume_up
curse {substantiv}

EN curse
volume_up
{substantiv}

curse (även: oath, malediction, cuss)
However, this disease affecting livestock in Europe is not the result of a curse.
Men det finns ingen förbannelse i denna epizooti som drabbar det europeiska beståndet.
The meteorite was engraved with a curse on the Emperor.
Meteoriten fick en inskription med en förbannelse över Kejsaren.
Terrorism is the curse of our age. If afflicts many European countries.
Terrorism är vår tids förbannelse och påverkar många europeiska länder.
curse (även: scourge, evil)
volume_up
gissel {neut.}
This has time and again proved to be a curse for humanity.
Det har alltid varit mänsklighetens gissel.
In one way chemicals are the curse of society.
Kemikalier är ju på ett sätt samhällets gissel.
This curse is linked with lack of supervision and misappropriation of actually quite substantial international aid.
Detta gissel hör samman med bristande översyn och förskingring av betydande internationellt stöd.
curse
volume_up
ed {utr.}
curse (även: affliction, bother, menace, nuisance)
volume_up
plåga {utr.}
Maffia och korruption fortsätter att vara en plåga.
curse

Användningsexempel för "curse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMore importantly, I cannot agree when there is talk of the curse of the lowest bidder.
Jag kan i synnerhet inte hålla med när man talar om förbannelsen med det lägsta anbudet.
EnglishSometimes the gods bless you in the morning and curse you in the afternoon.
Ibland välsignar gudarna en på morgonen och förbannar en på kvällen.
EnglishThe curse of these double standards is a stain on the Union’ s honour.
Denna fördärvande dubbelmoral är en skamfläck på unionens heder.
EnglishThe curse of these double standards is a stain on the Union’s honour.
Denna fördärvande dubbelmoral är en skamfläck på unionens heder.
EnglishIn the intervening period, it has to be said that this issue seems to have been under a curse.
Under tiden kan det fastslås att sakfrågan inte är utan bekymmer.
EnglishWeekend traffic bans and traffic jams are a curse to road transport.
Vägtrafiken drabbas av helgkörförbud och trafikstockningar.
EnglishI have come to bless the waters, you have come to curse them.
Jag har kommit för att välsigna vattnet, medan du förbannar det.
EnglishThat's when you said that curse that I've never heard before.
Det var när ni sa den svordomen som jag aldrig har hört.
EnglishI had in fact intended to vote 'Yes' but my fingers had the 'curse of Pasty' and I just got it wrong.
Jag hade faktiskt för avsikt att rösta " ja" , men mina fingrar " slant" och jag röstade helt enkelt fel.
EnglishIf killing is your only talent, that's your curse.
Om att döda är det enda du kan, är det ditt problem.
EnglishIt's enough to bring the whole curse down on you.
EnglishIt is what is known as the 'resource curse' or 'rentier economy'.
Detta är något som vi behöver diskutera med afrikanerna - den så kallade ”naturresursförbannelsen” eller ”rentierekonomin”.
EnglishSince the TV doesn't teach you curse words
EnglishI would tell you that the only danger I see in China's presence, in Chinese investment in Africa, is the resource curse for Africans.
Jag vill säga er att den enda fara jag ser i Kinas närvaro i Afrika är ”naturresursförbannelsen” för afrikanerna.
EnglishUnder the guise of fighting this curse, the legislation piling up in each of our countries is already giving rise to new infringements of human rights.
EU: s inställning kommer längre och längre ifrån de allmänna principerna om asyl och solidaritet.
EnglishWhat should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse.
Bara om sådana åtgärder vidtas kan vi ha ett hopp om att valen nästa år kommer att kunna förändra den tragiska situationen i landet.
EnglishWe hope that its oil does not end up being a curse for the people of Southern Sudan, as it was for the people of Iraq and other nations.
Vi hoppas att oljan inte blir till ondo för människorna i södra Sudan, som den blev för människorna i Irak och andra nationer.
EnglishSome devil's curse!
EnglishMr President, it will only become apparent in the distant future as to whether genetic modification is a blessing to humanity or a curse.
herr talman! Det är först i en avlägsen framtid som det kommer att visa sig om den genetiska modifieringen är en välsignelse eller en katastrof för mänskligheten och för världen.
EnglishIt is in our long-term economic interest to get rid of these MDGs, to achieve them and get rid of these problems that curse individual lives across the world.
Det är ett långsiktigt ekonomiskt intresse att bli av med millennieutvecklingsmålen, dvs. att uppnå dem och bli av med dessa problem, som hemsöker människors liv över hela världen.