"curse" - Svensk översättning

EN

"curse" på svenska

volume_up
curse {substantiv}

EN curse
volume_up
{substantiv}

curse (även: oath, malediction, cuss)
However, this disease affecting livestock in Europe is not the result of a curse.
Men det finns ingen förbannelse i denna epizooti som drabbar det europeiska beståndet.
The meteorite was engraved with a curse on the Emperor.
Meteoriten fick en inskription med en förbannelse över Kejsaren.
Terrorism is the curse of our age. If afflicts many European countries.
Terrorism är vår tids förbannelse och påverkar många europeiska länder.
curse (även: scourge, evil)
volume_up
gissel {neut.}
This has time and again proved to be a curse for humanity.
Det har alltid varit mänsklighetens gissel.
In one way chemicals are the curse of society.
Kemikalier är ju på ett sätt samhällets gissel.
This curse is linked with lack of supervision and misappropriation of actually quite substantial international aid.
Detta gissel hör samman med bristande översyn och förskingring av betydande internationellt stöd.
curse
volume_up
ed {utr.}
curse (även: affliction, bother, menace, nuisance)
volume_up
plåga {utr.}
Maffia och korruption fortsätter att vara en plåga.
curse

Användningsexempel för "curse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
I dag talar vi dock om någon för vilken diamanter kan ha blivit en förbannelse.
EnglishMore importantly, I cannot agree when there is talk of the curse of the lowest bidder.
Jag kan i synnerhet inte hålla med när man talar om förbannelsen med det lägsta anbudet.
EnglishSometimes the gods bless you in the morning and curse you in the afternoon.
Ibland välsignar gudarna en på morgonen och förbannar en på kvällen.
EnglishTerrorism is the curse of our age. If afflicts many European countries.
Terrorism är vår tids förbannelse och påverkar många europeiska länder.
EnglishBut I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness' .
Men jag skulle vilja säga att " det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret" .
EnglishThe curse of these double standards is a stain on the Union’ s honour.
Denna fördärvande dubbelmoral är en skamfläck på unionens heder.
EnglishThe curse of these double standards is a stain on the Union’s honour.
Denna fördärvande dubbelmoral är en skamfläck på unionens heder.
EnglishIn the intervening period, it has to be said that this issue seems to have been under a curse.
Under tiden kan det fastslås att sakfrågan inte är utan bekymmer.
EnglishWeekend traffic bans and traffic jams are a curse to road transport.
Vägtrafiken drabbas av helgkörförbud och trafikstockningar.
EnglishI have come to bless the waters, you have come to curse them.
Jag har kommit för att välsigna vattnet, medan du förbannar det.
English(PL) Madam President, we all know that diamonds can be a blessing, but they can also be a curse.
(PL) Fru talman! Vi vet alla att diamanter kan vara en välsignelse, men de kan även vara en förbannelse.
EnglishIt stresses the need to organise the fight against this curse.
Behovet av att organisera kampen mot detta gissel betonas.
EnglishThat's when you said that curse that I've never heard before.
Det var när ni sa den svordomen som jag aldrig har hört.
EnglishI had in fact intended to vote 'Yes' but my fingers had the 'curse of Pasty' and I just got it wrong.
Jag hade faktiskt för avsikt att rösta " ja" , men mina fingrar " slant" och jag röstade helt enkelt fel.
EnglishGlobalisation can be a blessing, and not a curse.
Globalisering kan vara en gåva i stället för en förbannelse.
EnglishThe children are considered to be a curse on their family.
Barnen anses vara en förbannelse för familjen.
EnglishIf killing is your only talent, that's your curse.
Om att döda är det enda du kan, är det ditt problem.
EnglishI should also like to thank him for his determination to carry on fighting the curse of ship-source pollution.
Jag skulle också vilja tacka honom för hans beslutsamhet att fortsätta att kämpa mot fartygsföroreningarnas förbannelse.
EnglishIt's enough to bring the whole curse down on you.
EnglishIt is what is known as the 'resource curse' or 'rentier economy'.
Detta är något som vi behöver diskutera med afrikanerna - den så kallade ”naturresursförbannelsen” eller ”rentierekonomin”.