"curricula" - Svensk översättning

EN

"curricula" på svenska

volume_up
curricula {substantiv}
volume_up
curriculum {substantiv}

EN curricula
volume_up
{substantiv}

curricula (även: curriculum, program, programme)
It will be no easy task to reflect this dimension in school curricula.
Det kommer inte att bli lätt att spegla denna dimension i skolornas läroplaner.
I mean, the world's universities are opening up their curricula.
Jag menar, världens universitet håller på att öppna sina läroplaner.
It calls upon the Council of Ministers to give a fresh impetus to the inclusion and enhancement of the European dimension in school curricula.
I betänkandet uppmanas ministerrådet att ge ny drivkraft till införlivandet och stärkandet av den europeiska dimensionen i läroplanerna.

Synonymer (engelska) till "curriculum":

curriculum

Användningsexempel för "curricula" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt will be no easy task to reflect this dimension in school curricula.
Det kommer inte att bli lätt att spegla denna dimension i skolornas läroplaner.
EnglishFirstly, when gender education is incorporated into school and university curricula.
För det första, när genusperspektivet införlivas i skolornas och universitetens läroplaner.
EnglishIndividual Member States must design their curricula according to national circumstances.
Enskilda medlemsstater skall utforma sina läroplaner enligt nationella förutsättningar.
EnglishNumerous Member States have now included environmental education in their national curricula.
Många medlemsstater har nu låtit miljöundervisning ingå i sina nationella läroplaner.
EnglishWe need to start by finding similarities in training and curricula.
Vi måste redan för utbildningar och utbildningslinjer uppnå en anpassning.
EnglishThe proposals in the report also enter the area of the curricula in Member States' education systems.
Förslaget till betänkande går också in på läroplanerna i medlemsstaternas utbildning.
EnglishI mean, the world's universities are opening up their curricula.
Jag menar, världens universitet håller på att öppna sina läroplaner.
EnglishGeneral curricula - The Board of the Faculty of Humanities and Social Sciences
Allmänna studieplaner - Filosofisk fakultetsnämnd
EnglishCurricula have been created that students are unable to follow.
Läroplaner har upprättats som studenterna inte kan följa.
EnglishGeneral curricula - The Board of the Faculty of Science and Technology
Allmänna studieplaner - Teknisk fakultetsnämnd
EnglishSecondly, there must be a European dimension in our school curricula; not as a subject in itself, but permeating the whole system.
För det andra: Den europeiska dimensionen skall finnas med i skolornas curricula.
English– the inclusion or otherwise of environmental education as a subject on the curricula of primary schools in the Member States;
– Om miljö skall vara ett ämne som ingår i grundutbildningen i medlemsstaternas skolor;
EnglishIt is a mistake to think that greater emphasis on culture in school curricula would be a waste of time.
Det är ett misstag att tro att det skulle vara ett slöseri med tid att betona kultur mer i skolundervisningen.
EnglishThe subject is increasingly marginalised within school curricula programmes, so that is why we need to improve.
Idrottsämnet marginaliseras mer och mer på skolornas scheman, och därför måste vi genomföra förbättringar.
EnglishAll the Member States should include in their school curricula the basics of a balanced diet and exercise.
Alla medlemsstater bör införa grundläggande kunskaper i balanserade kostvanor och fysisk aktivitet i läroplanerna.
EnglishCurricula need to be continuously modernised and the use of information technology increased amongst older people.
Kursplanerna behöver moderniseras kontinuerligt och användandet av informationsteknik bland äldre måste öka.
EnglishSecond, no doubt more familiar to you, is the nature of modern American education: scripted, lock-step curricula.
En annan, som ni utan tvekan känner till bättre, är hur modern amerikansk utbildning ser ut. ~~~ Förutbestämda scheman som följs blint.
EnglishThey all submitted their curricula vitae, responded to a written questionnaire, and had hearings before the Committee on Budgetary Control.
De har alla lämnat in sina meritförteckningar, svarat på en skriftlig enkät och utfrågats i budgetkontrollutskottet.
EnglishThis is why it is imperative to modernise curricula and training so that they are more closely tailored to the needs of our companies.
Därför är det ytterst viktigt att modernisera läroplaner och utbildning så att de skräddarsys mer efter våra företags behov.
EnglishIt would be desirable to include teaching spaces dedicated to the prevention of child abuse and domestic violence in school curricula.
Det skulle också vara önskvärt att skapa utrymme på skolornas schema åt förebyggande av fenomen som pedofili och våld i hemmet.