"current state" - Svensk översättning

EN

"current state" på svenska

EN current state
volume_up
{substantiv}

current state
current state
We believe that these strategies are EU policies that have contributed to capitalism's current state of systemic crisis.
Vi anser att dessa strategier är EU-politik som har bidragit till kapitalismens aktuella tillstånd av systemkris.

Användningsexempel för "current state" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA reference value can represent the current state of the group elements in a database.
Ett referensvärde kan i en databas representera gruppelementets aktuella status.
EnglishWe cannot be content with the current state of soils in all parts of the EU.
Vi kan inte vara nöjda med markens nuvarande tillstånd i alla delar av EU.
EnglishIn the current state of affairs, we can unfortunately not do without it.
I sakernas nuvarande tillstånd kan man tyvärr inte klara sig utan detta samarbete.
EnglishThe current state of progress on the 2006 EU budget is a cause for great concern.
Läget när det gäller EU:s budget för 2006 ger anledning till stor oro.
English- the current state of implementation of each point of the undertakings?
- Vilket är läget då det gäller genomförandet av de enskilda åtagandena?
EnglishAnd, in the current state of knowledge, it is not prepared to do so.
Med den kunskap som finns idag är kommissionen inte heller beredd att göra det.
EnglishIndependent experts have also carried out a study of the current state of the two reactors.
Oberoende experter har även gjort en analys av de två reaktorernas nuvarande skick.
EnglishThe country will never be able to join the European Union in its current state.
Landet kommer aldrig att kunna gå med i Europeiska unionen i det skick som det nu befinner sig.
EnglishThe current state of the road is so appalling that residents have dubbed it the 'road of death'.
Vägen är nu i ett så dåligt skick att invånarna har gett den namnet ”dödens väg”.
EnglishIt also represents the current state of European civilisation.
Det är också ett uttryck för den europeiska civilisationens nuvarande tillstånd.
EnglishAccording to the most recent reports, this is the current state of affairs.
Enligt de senaste rapporterna är det så det ser ut för tillfället.
EnglishIt would be crazy to raise our ambitions in the current state.
(EN) ”Det skulle vara dårskap att höja våra ambitioner i det nuvarande läget.”
EnglishHowever, let us be clear, this text, in its current state, poses a serious problem.
Men vi måste vara tydliga om att den här texten i sin nuvarande form utgör ett allvarligt problem.
EnglishThe current State aid map was agreed based on statistics from 2006.
Den aktuella stödkartan utarbetades på grundval av statistik från 2006.
EnglishSuch a mandate must be adapted to the current state of the world.
Ett sådant mandat måste anpassas till den aktuella situationen i världen.
EnglishMoreover, this ambition gives a false representation of the current state of affairs.
Dessutom ger denna strävan en skev bild av det nuvarande läget.
EnglishThe Islamisation and the stealthy phasing-out of the current state apparently take precedence.
Islamiseringen och den smygande avvecklingen av den nuvarande staten har tydligen förtur.
EnglishIs it possible to obtain a description of the current state of affairs in each Member State?
Är det möjligt att få en redogörelse av det nuvarande läget i var och en av medlemsstaterna?
EnglishThe current state of affairs in Europe's construction tends to emphasise the principle of subsidiarity.
Den europeiska integrationens nuvarande utformning betonar subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe current state of affairs in Europe' s construction tends to emphasise the principle of subsidiarity.
Den europeiska integrationens nuvarande utformning betonar subsidiaritetsprincipen.