"current situation" - Svensk översättning

EN

"current situation" på svenska

EN current situation
volume_up
{substantiv}

current situation (även: present situation)

Användningsexempel för "current situation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDo you really think that in the current situation it is a contribution to peace.
Tror ni verkligen att det i den rådande situationen är ett bidrag till freden?
EnglishIn the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
I den aktuella krissituationen är det bäst att göra mer i stället för att vänta.
EnglishIn the current situation, you have a duty to take the initiative in this area.
I den rådande situationen är ni skyldiga att ta initiativet på det här området.
EnglishWe are proposing an alternative that is much better than the current situation.
Vi föreslår ett alternativ som är mycket bättre än den nuvarande situationen.
EnglishCompared to the current situation, this would give rise to a different dynamic.
Jämfört med den nuvarande situationen skulle detta ge upphov till en annan dynamik.
EnglishOn a financial and monetary level, the current situation is full of potential.
Den nuvarande situationen är full av möjligheter på finans- och valutaområdet.
EnglishThe current situation should be solved in a peaceful manner without any violence.
För det första måste den rådande situationen lösas på fredlig väg utan våld.
EnglishI agree with the rapporteur that the current situation is far from transparent.
Jag instämmer med föredraganden att den nuvarande situationen är långt ifrån tydlig.
English What is, therefore, the Council's strategy to improve the current situation?
 Vad har rådet således för strategi för att förbättra den rådande situationen?
EnglishThe Commission communication is an excellent resumé of the current situation.
Kommissionens meddelande ger en utmärkt sammanfattning av den rådande situationen.
EnglishThis is a very ambitious target, in view of the current situation in Europe.
Detta är ett mycket ambitiöst mål med tanke på den nuvarande situationen i Europa.
EnglishThe current situation is unsustainable and efforts must be made to tackle it.
Den nuvarande situationen är ohållbar och insatser måste göras för att hantera den.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the current situation is clearly unlawful.
Herr talman, värderade kolleger! Den nuvarande situationen är klart olaglig.
EnglishIn the current situation we do not want to say anything that does not sound neutral.
I den rådande situationen vill vi inte säga någonting som inte låter neutralt.
EnglishMr President, the current political situation in Cambodia remains of serious concern.
Den nuvarande politiska situationen i Kambodja ger fortfarande anledning till oro.
English   The current situation in the Democratic Republic of Congo is very worrying.
   . – Den rådande situationen i Demokratiska republiken Kongo är mycket oroväckande.
EnglishThe current situation in the Democratic Republic of Congo is very worrying.
. – Den rådande situationen i Demokratiska republiken Kongo är mycket oroväckande.
EnglishI would like to consider with you how we can improve on the current situation.
Jag skulle vilja diskutera med er hur vi kan förbättra nuvarande situation.
EnglishI voted in favour of this motion for a resolution on the current situation in Tunisia.
Jag röstade för detta resolutionsförslag om den nuvarande situationen i Tunisien.
EnglishHowever, I would like to draw your attention to the complexity of the current situation.
Jag vill dock fästa er uppmärksamhet vid att den rådande situationen är komplex.