"to cry out" - Svensk översättning

EN

"to cry out" på svenska

SV

EN to cry out
volume_up
{verb}

to cry out (även: to call, to cry, to exclaim)

Användningsexempel för "to cry out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a "democracy SOS' .
Det är mer än någonsin nödvändigt att slå larm, ett " SOS demokrati" .
EnglishIt is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a " democracy SOS '.
Det är mer än någonsin nödvändigt att slå larm, ett " SOS demokrati ".
EnglishHave you not heard the old ladies cry out in frustration when their toenail scissors are taken away?
Hörde ni inte hur de äldre damerna maktlöst protesterade när deras tånagelklippare konfiskerades?
EnglishAnd yet now, more than ever, is the time to cry out, and especially we Members of European Parliament.
Likväl måste vi, och i all synnerhet vi ledamöter i Europaparlamentet, skrika högre än någonsin.
EnglishDid it cry out when Albanians were taken prisoner every day, when Albanians were tortured every day?
Protesterade den högljutt, när albanerna dagligen fängslades, när albanerna dagligen utsattes för tortyr?
EnglishCry out because in the eyes of many throughout the world, this House is considered the voice and conscience of the European people.
Skrika, för att denna kammare i många människors ögon ute i världen ses som det europeiska folkets röst och samvete.
EnglishIf the European Parliament wants to play its part, it should simply cry out in agony on behalf of the people of Europe: stop the war now!
Om Europaparlamentet hade velat spela sin roll, borde det i de europeiska folkens namn ha ropat: Sluta kriga omedelbart!
EnglishThe forests of the sea are coral reefs at the bottom of the sea, among fish that are unable to cry out.
Nu sker detta på havets botten; havets skogar är korallrev på havets botten, bland fiskar som inte har möjlighet att skrika.
EnglishIn this sense, our voice will be heard there as long as we do not cry out on each occasion, but adopt a decent approach to Ukraine.
I detta hänseende kan vi göra oss hörda där, så länge vi inte skriker vid första bästa tillfälle utan intar en vettig hållning till Ukraina.
EnglishCry out, too, to awaken the international conscience which, apart from occasional bursts, often seems scandalously quiet with regard to Algeria.
Skrika också för att väcka världssamvetet som med undantag av några smärre ryck skandalöst nog verkar bedövad när det gäller Algeriet.
Englishto cry out against
Englishto cry out for
Englishto cry out for
EnglishCry out to show that we are neither impressed nor intimidated by the Algerian Government's shameless blackmail about interference.
Skrika för att visa att vi inte vill låta oss påverkas, inte skrämmas av den utpressning om inblandning som den algeriska regimen utan att rodna ägnar sig åt.
Englishto cry out against
EnglishThe procedure provided for by the Maastricht Treaty, and in particular in its Article K9, does raise problems which must cry out to us greatly as parliamentarians.
Det förfarande som Maastrichtfördraget anger, och särskilt dess artikel K 9, framkallar problem. Vi är de första som inte bör lämnas oberörda av det, parlamentariker som vi är.