"to crave" - Svensk översättning

EN

"to crave" på svenska

EN

to crave [craved|craved] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to crave" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI crave the House's indulgence, but I really must now leave your debate.
Jag ber om kammarens överseende, men nu måste jag verkligen lämna debatten.
EnglishIt may be that I have overlooked this, and if that is the case, I crave your indulgence.
Men det är möjligt att jag missade detta, och i så fall ber jag om ursäkt.
EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Det vore ett första steg mot att beröva spekulanterna deras livsluft.
EnglishMr President, I crave your forgiveness for our late arrival.
Jag ber verkligen om ursäkt för att vi är sena.
EnglishWhat boy doesn't crave an adventure like this?
Säg den pojke som inte vill vara med om ett äventyr.
English(DE) Mr President, I crave your forbearance because I do not know which Rule of the Rules of Procedure I am speaking under.
(DE) Herr talman! Jag ber om överseende, för jag vet inte enligt vilken artikel i arbetsordningen jag talar.
EnglishWe crave the approval of our peers.
Vi törstar efter godkännande från våra kamrater.
EnglishMr President, as a regular Member of the 'Friday morning club' of which you are the President, I would crave your indulgence.
Herr ordförande! Som stående medlem av " Fredagsmorgonklubben" , där ni är ordförande, utber jag mig om ert överseende.
EnglishPeople crave water, food and medicine.
EnglishI would crave your indulgence for this.
EnglishI really do crave your indulgence.
EnglishIt is hoping for a political Europe where encouraging the spirit of enterprise does not mean discouraging those who crave justice.
Den vill ha ett politiskt Europa där uppmuntran av företagsanda inte innebär att man trycker ned dem som hungrar och törstar efter rättvisa.
EnglishWe must show the way forward to be the best possible way of achieving the peace and stability we all crave for in that region of Europe.
Vi måste visa att vägen framåt är den bästa möjliga vägen för att uppnå den fred och stabilitet som vi alla vill ha i denna del av Europa.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Austria is seriously testing Mr Jarzembowski's endurance today, but I crave his indulgence.
Herr talman, ärade kolleger, herr Jarzembowski! Er tålighet kommer i dag att bli svårt satt på prov när det gäller Österrike, men jag ber om förståelse!
EnglishWe must tackle it with discipline and determination, and always in cooperation with the fishermen, whose opinions and cooperation we crave.
Vi måste ta oss an den med disciplin och beslutsamhet, och alltid tillsammans med fiskarna, vars åsikter och samarbete är nödvändiga för oss.
English. - Mr President, I crave the House's indulgence, if we can move away from points of order and to the issue of discrimination.
författare. - (EN) Herr talman! Jag ber om parlamentets överseende och ser gärna att vi lämnar ordningsfrågorna och går över till ämnet diskriminering.
EnglishWhat better demonstration could there be of the need to proceed with pragmatism, particularly when dealing with our young people - who primarily crave a helping hand.
Detta visar att vi naturligtvis måste vara pragmatiska, framför allt när det gäller att i första hand göra just mänskliga insatser för våra ungdomar.
EnglishAnd Prego turned to Howard, and they said, "You telling me that one third of Americans crave extra-chunky spaghetti sauce and yet no one is servicing their needs?"
Prego vände sig till Howard och undrade "Menar du att en tredjedel av amerikanerna vill ha extra mycket tomatbitar i pastasåsen och det är ingen som ser till deras behov?"
EnglishThe Europe we crave is politically more united; it has a stronger social and environmental policy, with a substantially increased Community budget, without relinquishing control over the ECB.
Det Europa vi vill ha är politiskt mer enat, det har starkare socialpolitik och miljöpolitik, med en kraftigt utökad gemenskapsbudget, utan att man lämnar ifrån sig kontrollen över ECB.