EN

crash {substantiv}

volume_up
In 2001, a train crash occurred in Pécrot that was similar to last week's in Buizingen.
Tågolyckan i Pécrot 2001 liknade den olycka som i förra veckan inträffade i Buizingen.
Environmental protection from radiation following the crash of a military aircraft in Greenland (vote)
Skydd av miljön mot strålning till följd av en olycka med ett militärflygplan på Grönland (framställning nr 720/2002) (omröstning)
Accidents occur in all industries, and we have just seen an appalling train crash in the UK this week.
Olyckor inträffar inom alla industriverksamheter och vi har just sett en hemsk tågolycka i Förenade kungariket denna vecka.
. ~~~ Now, this is the kid, same crash, who is in the seatbelt.
Så härnäst, det här är barnet, samma krock, som sitter med säkerhetsbälte.
This is like calling a crash involving several cars or lorries on a motorway a natural disaster!
Det är som att kalla en krock mellan flera bilar eller lastbilar på en motorväg för naturkatastrof!
And this crash would have been about a 450.
Den här krocken hade resulterat i ungefär 450 poäng.
crash
What would happen if the long-term savings of future pensioners were engulfed in a stock-market crash?
Vad skulle hända om framtida pensionärers långsiktiga sparande åts upp i en krasch till följd av vågade investeringar?
Han dog ju i en flygplans krasch.
The risk of a stock market crash, the impact of terrorism and the threat of war have significantly marked the world economy.
Risken för en krasch på finansmarknaden, terrorismens inverkan och krigshotet har lämnat djupa spår i världsekonomin.
On investment, the different economic crashes we have seen in Mexico make investment a particularly sensitive issue.
När det gäller investeringar gör de olika ekonomiska katastrofer som vi sett i Mexiko investeringar till en särskilt känslig fråga.
The best solution, after this crash, is to increase the investment in the European safety system, ERTMS.
Den bästa lösningen efter denna kollision är att öka investeringen i EU:s säkerhetssystem ERTMS, det europeiska ledningssystemet för järnvägstrafik.
crash (även: bang, clash, peal, slam)
crash (även: bang, crack, smash)

Användningsexempel för "crash" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo I realized in that dotcom crash that my role in life was to channel Abe Maslow.
Så under IT kraschen insåg jag att min livsuppgift var att kanalisera Abe Maslow.
EnglishAnyone who has seen this crash test will be convinced that we cannot allow that.
Alla som ser krocktesten blir övertygade om att vi inte kan tillåta det.
EnglishShould there be a train crash in Cyprus there would be two trains involved.
Om det skulle inträffa en tågkollision i Cypern skulle det vara två tåg inblandade.
EnglishThis suggests that the current crisis is comparable to the great crash of 1929.
Detta tyder på att den nuvarande finanskrisen kan jämföras med den stora börskraschen 1929.
EnglishThe savings ratio, net savings, were below zero in the middle of 2008, just before the crash.
Sparkvoten, nettosparanden, var under noll i mitten av 2008, precis före kraschen.
EnglishThese reports help identify current crash trends and prevent future errors from occurring.
Dessa rapporter hjälper oss att se mönster för krascher och förhindra framtida problem.
EnglishThe 43 000 fatalities on Europe's roads are the equivalent of a medium-sized air crash every week.
De 43 000 dödsfallen på Europas vägar motsvarar en medelstor flygolycka i veckan.
EnglishWithin three years, and a dollar crash, the Mark was back to DEM 1.57 during December 1987.
Inom tre års tid och en dollarkrasch var marken tillbaka på 1,57 DM i december månad 1987.
EnglishYou can change whether usage statistics and crash reports are sent to Google at any time.
Du kan när som helst ändra om användningsstatistik och felrapporter ska skickas till Google.
English– the result from the crash-course to Stockholm on the Move.
– resultatet från orienteringskursen och upptakten till Stockholm on the Move.
EnglishSo in every car crash in which at least one person dies, they have information on all of the people.
Så i varje bilolycka där minst en person dör, har de information om alla personer.
EnglishNow, when the crash comes, it is worsened by the inability to devalue.
Nu när kraschen kommer förvärras den av att man inte kan devalvera.
EnglishAnd I sprinted home, and I didn't fall, and I didn't crash.
Och jag spurtade hem och jag föll inte och jag sprang inte in i någonting.
EnglishAll of these features (except usage statistics and crash reports) are enabled by default.
Alla de här funktionerna (förutom användningsstatistik och felrapporter) är aktiverade som standard.
EnglishThat crash left six people dead and a dozen injured.
Kollisionen resulterade i att sex personer dog och att ett dussintal skadades.
EnglishIf these engines fail as a result of technical problems or deliberate sabotage, then the aircraft will crash.
Om de slås ut till följd av tekniska problem eller avsiktligt sabotage, störtar de.
EnglishYou see, this was only a few years after the supposed flying saucer crash at Roswell, New Mexico.
Ni förstår, detta var bara några få år efter den förmodade tefatskraschen vid Roswell, New Mexico.
EnglishBut I wasn't the only one offering a crash course in capitalism.
Jag var inte den enda som erbjöd en snabbkurs i kapitalism.
EnglishAnd then, if you look at the kid in back, it looks like he's already choking before the crash even happens.
Om man sedan tittar på ungen där bak, ser det ut som att han stryps innan olyckan ens inträffat.
EnglishThere we can carry out checks, as we do with the crash test, as we do for exhaust gas emissions.
Det kan man sedan också kontrollera, precis som vi gör med krocktesterna, så som vi gör med avgasutsläppen.