"craft" - Svensk översättning

EN

"craft" på svenska

volume_up
craft {substantiv}

EN craft
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

Distillation is a craft, a truly traditional craft.
Destillering är ett hantverk, ett hantverk med traditioner.
Bachelor’s Programme in Craft, Handicraft and Design
Kandidatprogram i slöjd hantverk och formgivning
The island’s main economic activities are tourism, clothing and craft exports and merchant shipping.
Öns främsta ekonomiska verksamhet är turism, export av kläder och hantverk och handelssjöfart.
craft (även: ship, vessel)
volume_up
fartyg {neut.}
Maritime cabotage, manning conditions on passenger craft
Maritimt cabotage och bemanning av fartyg
It will have a direct impact on safety on board ships and craft.
Det kommer att ha direkt påverkan på säkerheten ombord på fartyg och farkoster.
The proposal for a directive will cover nearly 550 vessels and high-speed passenger craft and 277 European ports.
Förslaget till direktiv kommer att beröra närmare 550 fartyg och höghastighetsfartyg och 277 europeiska hamnar.
craft (även: art, bead, cunning, deceit)
volume_up
list {utr.}
craft (även: astuteness, cunning)
craft (även: calling, guild)
volume_up
skrå {neut.}

2. sjöfart

craft (även: small cargo boat, wherry)
volume_up
skuta {utr.}

Synonymer (engelska) till "craft":

craft

Användningsexempel för "craft" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is not where the problem lies and we have allowed derogations for these craft.
Dessa är inte det avgörande problemet, och för dem har vi också skapat undantagsregler.
EnglishFinally, the directive permits a number of derogations for existing recreational craft.
Avslutningsvis tillåts genom direktivet en rad undantag för befintliga fritidsbåtar.
EnglishThe proposals were originally produced to reduce the emissions from recreational craft.
Förslagen togs ursprungligen fram för att minska utsläppen för fritidsbåtar.
EnglishBuilding these craft often takes a long time and is a leisure activity in itself.
Mycket ofta har man lagt ner en stor del av den egna fritiden på att tillverka dessa båtar.
EnglishRecreational craft in the European Union account for 0.5 % of all emissions.
Fritidsbåtar i Europeiska unionen står för 0,5 procent av alla utsläpp.
EnglishAnd how are the subsidies distributed between them and the craft businesses?
Och hur fördelas subventionerna mellan dessa och entreprenadföretagen?
EnglishRecreational craft in the European Union account for 0.5% of all emissions.
Fritidsbåtar i Europeiska unionen står för 0,5 procent av alla utsläpp.
EnglishThere is much to be done if we are to be able to engage with the recreational craft sector.
Det finns mycket som måste göras för att vi skall kunna komma åt fritidsbåtssektorn.
EnglishMr Maaten asks if we have not been to see a distillery which is a craft industry.
Jules Maaten frågar om vi aldrig besökt en destilleringsanläggning, som är en hantverksindustri.
EnglishAn individual who buys a new recreational craft after 2005 will be able to use it on all waters.
En båtägare som köper en ny fritidsbåt från 2005 kan därmed färdas i alla farvatten.
EnglishIt creates jobs in craft trades, and small business cycles that give us energy security.
Det skapar arbetstillfällen inom hantverket och småföretagscykler som ger oss energisäkerhet.
EnglishUsura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman.
Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman.
EnglishOther innovative enterprises, from the craft industry for example, ought to qualify, too, to my mind.
Jag anser att man måste nå även andra innovativa företag, exempelvis på hantverksområdet.
EnglishFor example, the proposed work programme for the ICT programme makes no reference to CRAFT.
I förslaget till arbetsprogram för IST-programmet finns det till exempel ingen hänvisning till Craft.
EnglishPrime Minister, you take the helm of a craft lacking direction, wallowing in heavy seas.
Herr premiärminister, ni tar befälet över en farkost som saknar riktning och som befinner sig i hård sjögång.
EnglishFurthermore, we have proposed a registered designation of origin for non-food craft products.
Dessutom har vi föreslagit en kontrollerad ursprungsbeteckning för andra hantverksprodukter än livsmedel.
EnglishIt is possible to ban recreational craft from lakes entirely.
Det finns möjlighet att förbjuda fritidsbåtar helt på en sjö.
EnglishI therefore also consider the obligation for annual craft inspections to be unnecessary.
Jag anser också därför att det inte är nödvändigt att genomföra en obligatorisk årlig undersökning av farkosterna.
EnglishThe point here, I think, is that we need to reduce the level of noise generated by these recreational craft.
Jag tror att den avgörande punkten är just den att vi måste sänka ljudnivån för dessa sportbåtar.
EnglishIn ports, is it the wind destroying fishing craft, fishermen's livelihoods, small businesses and shipyards?
Är det vindarna som förstör fiskefartyg, fiskares försörjning, småföretag och fartygsvarv i hamnarna?