"courtesy of" - Svensk översättning

EN

"courtesy of" på svenska

EN courtesy of
volume_up

Liknande översättningar för "courtesy of" på svenska

courtesy substantiv
of preposition

Användningsexempel för "courtesy of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would like to thank Mrs Kratsa for the quality of her report and for her courtesy.
Jag vill tacka Rodi Kratsa för hennes utmärkta betänkande och för hennes vänlighet.
EnglishAllow me to say to you, however, that your thanks and courtesy have been reciprocated.
Jag vill dock tala om för er att tacksamheten och uppskattningen är ömsesidig.
EnglishWe are talking about transparency and there is also a need for common courtesy.
Vi håller på att diskutera insyn och det är även på sin plats med lite vanlig hövlighet.
EnglishI apologise for the noise, but it was not a lack of courtesy towards you.
Jag ber om ursäkt för oväsendet, men det berodde inte på bristande hövlighet mot er.
EnglishMr President, with this document, the Commission has tried to show courtesy towards us.
Herr talman! Med det här dokumentet har kommissionen velat visa oss litet vänlighet.
EnglishMr Allister, it is not the duty of the Presidency to judge on courtesy.
Herr Allister, det är inte talmannens skyldighet att göra bedömningar om hövlighet.
EnglishI came in here today to be greeted by huge wafts of smoke, courtesy of Mr Brok.
Jag kom in här i dag och möttes av väldiga rökpuffar tack vare Brok.
EnglishQuite apart from your personal health problems, it is a matter of courtesy.
För att bortse från era personliga hälsoproblem, så är detta en fråga om hänsynstagande.
EnglishConsider, rather, that it is a gesture of courtesy in view of the work done by your House.
Se det i stället som en artighetsgest med hänsyn till ert arbete i kammaren.
EnglishMr President, thank you for your courtesy in allowing me to ask a question.
Herr ordförande! Tack för er vänlighet att låta mig ställa en fråga.
EnglishHe may be lacking courtesy but he is the best martial art expert Detroit has to offer.
Han kanske är lite oartig men han är Detroits bästa kampsportsexpert.
EnglishI think we ought to have the courtesy to ask our people, our voters, whether they approve.
Jag tycker att vi av respekt för folket, våra väljare, borde ha frågat dem vad de tyckte.
EnglishCourtesy is not, however, the most common feature of this Parliament.
Artighet är emellertid inte den vanligaste egenskapen här i parlamentet.
EnglishYou have always chaired with efficiency, courtesy and, most important of all, humour.
Ni har alltid lett våra sammanträden med effektivitet, välvilja och, viktigast av allt, humor.
EnglishAs there cannot be a lack of courtesy at work here, there must be a misunderstanding.
Eftersom det inte kan vara tal om brist på respekt, så måste det röra sig om ett missförstånd.
EnglishThe Commission code does not explicitly recognise the need for courtesy.
Kommissionens kodex erkänner inte uttryckligen behovet av hövlighet.
EnglishI believe that was not a point of order, but a matter of courtesy.
Jag anser att detta inte var en ordningsfråga utan en fråga om artighet.
EnglishThere have been problems but we have been treated with extreme kindness and courtesy.
Vissa problem har förekommit, men vi har blivit behandlade med stor vänlighet och tillmötesgående.
EnglishMr President, just one minute, out of courtesy to Mr Wurtz.
Herr talman! Bara en minut till, som en artighetsgest gentemot Francis Wurtz.
EnglishMr President, thank you for your courtesy in allowing me to ask a question.
Jag är medveten om att jag kom precis när ni skulle gå vidare och jag tackar också Juncker för hans svar.