"convoy" - Svensk översättning

EN

"convoy" på svenska

volume_up
convoy {substantiv}

EN convoy
volume_up
{substantiv}

convoy
volume_up
konvoj {utr.}
General, the princess's convoy has entered our realm.
General, prinsessans konvoj har passerat gränsen
There has been an act of piracy, within the meaning of international law, in international waters, against a humanitarian convoy.
Enligt internationell rätt har det förekommit ett piratdåd på internationellt vatten mot en humanitär konvoj.
In this particular case, all the shipowners had to work together and sail in a convoy as none of them was able to go it alone.
I det här fallet var alla rederier tvungna att samarbeta och segla i konvoj, eftersom ingen av dem kunde göra det ensam.
We were able to block the convoy and rescue the animals.
Vi kunde blockera transporten och rädda djuren.
convoy

Användningsexempel för "convoy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe convoy was prepared by the IHH, a Turkish organisation linked with Islamic extremism.
Konvojen hade organiserats av IHH, en turkisk organisation med koppling till islamisk extremism.
EnglishWe hear in the media now about a convoy getting through the Khyber Pass and going north.
Vi hör nu i media talas om en sändning som tagit sig igenom Khyberpasset och som är på väg norrut.
English(EL) Mr President, I should like to express my deep sadness at the deaths of members of the convoy.
(EL) Herr talman! Jag vill uttrycka min djupa sorg över de omkomna medlemmarna i konvojen.
EnglishWe were able to block the convoy and rescue the animals.
Vi kunde blockera transporten och rädda djuren.
EnglishIt is true that we are all sailing together into the squalls, but not every vessel in the convoy is in the same dilapidated condition.
Det stämmer att vi alla seglar in i stormbyarna tillsammans, men inte alla har en båt i ett så uselt skick som vår.
EnglishAll I can say to you is that you are doing the right thing by not waiting for the last one in the convoy or the disruptive influences in the Council.
Jag kan bara säga att ni gör rätt i att inte vänta på siste man i ledet eller störande inflytande i rådet.
EnglishHe also said: ' The day that Bob Geldorf came riding into Addis Abbaba on top of a lorry bringing in his food aid convoy, my heart sank.
Han sade också: " Den dagen då Bob Geldof kom infarande i Addis Abeba på en lastbil, som förde in hans livsmedelsbiståndskonvoj, blev jag modstulen.
English(SL) I suppose I ought to start by asking you to observe a minute's silence for the peacekeepers killed in the convoy but, as we are pressed for time, this is my way of remembering them.
(SL) Jag borde egentligen börja med att be er hålla en tyst minut för de fredsbevarare som dödades i konvojen, men eftersom vi har ont om tid blir detta mitt sätt att hedra deras minne.
EnglishNow to play that down and on top of everything else to say that the transport workers or the convoy staff were not exposed to any risk is just another example of your treating the public as fools.
Att nu bagatellisera detta och till råga på allt säga, att transportarbetarna eller den medföljande personalen inte är utsatta för någon fara, det är ju nästa fördummande av folket!