"to convince" - Svensk översättning

EN

"to convince" på svenska

EN to convince
volume_up
[convinced|convinced] {verb}

1. allmänt

Obviously these countries have in the meantime also managed to convince the Commission.
Uppenbarligen har dessa länder nu lyckats att också övertyga kommissionen.
And we would be well advised to convince all sectors of the need for such a reform.
Då gör vi rätt i att övertyga alla sektorer om nödvändigheten av en sådan reform.
So we need to convince the Americans if we want to avoid disastrous results.
Därför måste vi övertyga amerikanerna om vi vill undvika katastrofala följder.
to convince
Commission, Commissioner Verheugen, please do convince me otherwise!
Kommissionen, kommissionär Verheugen, överbevisa mig gärna!
Överbevisa mig i så fall!
This merely by way of convincing Mr Medina Ortega that we are absolutely not passive in this matter; we are extremely active.
Detta blott för att överbevisa Medina om att vi absolut inte är passiva, vi är mycket aktiva.

2. näringsliv

Obviously these countries have in the meantime also managed to convince the Commission.
Uppenbarligen har dessa länder nu lyckats att också övertyga kommissionen.
And we would be well advised to convince all sectors of the need for such a reform.
Då gör vi rätt i att övertyga alla sektorer om nödvändigheten av en sådan reform.
So we need to convince the Americans if we want to avoid disastrous results.
Därför måste vi övertyga amerikanerna om vi vill undvika katastrofala följder.

Användningsexempel för "to convince" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDo not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
Försök inte påstå att vi kan förlita oss enbart på det som produceras i Europa.
EnglishBig gestures, big overtures obviously no longer convince the citizens of Europe.
Stora gester, stora förslag övertygar tydligen inte längre EU:s medborgare.
EnglishFrance has yet to convince us that it takes its responsibilities seriously.
[Önskar Frankrike verkligen spela rollen som ”likgiltig typ”? Det återstår att se.]
EnglishHow do we convince the Member States that a common resettlement policy is better?
Hur övertygar vi medlemsstaterna om att en gemensam vidarebosättningspolitik är bättre?
EnglishThe conclusions of your scientific committees, Commissioner, do not convince me.
Slutsatserna från era vetenskapliga kommittéer övertygar mig inte.
EnglishSince 1992, we have tried everything in order to convince Milosevic to abandon this policy.
Man har sedan 1992 gjort allt för att få Milosevic att avstå från en sådan politik.
EnglishI found your explanations interesting, Commissioner, but they failed to convince me.
Dessa EU-principer – de politiska målen – är tydliga och förenar oss.
EnglishEven so, the method of calculation currently proposed in the Green Paper fails to convince me.
Jag är dock inte helt införstådd med den beräkningsmetod som föreslås i grönboken.
EnglishThis will convince people that the institutions are effective and close to them.
Det kommer att göra medborgarna övertygade om att institutionerna är effektiva och står nära dem.
EnglishI believe we have to win them over as well, by trying to convince them.
Jag upprepar att parlamentet också måste handla som det internationella samfundets ögon.
EnglishIt doesn't mean that if you are a Republican that I'm trying to convince you to be a Democrat.
Det betyder inte att jag försöker omvända dig från republikan till demokrat.
EnglishMr President, Commissioner, your answers have failed to convince me.
Herr talman, fru kommissionsledamot! Dina svar har inte övertygat mig.
EnglishOur objective is to convince Mercosur to allow the negotiations to progress quickly.
När det gäller Mercosurs anbud om tjänster stärker det inte ens den nuvarande liberaliseringsnivån.
EnglishFor those of you who did not vote for me, I will try to convince you to me.
Till er som inte röstade på mig vill jag säga att jag kommer att försöka vinna över er på min sida.
EnglishSo how can the Commission convince us that you are really prepared to do something?
Hur vill kommissionen förklara att vi kan ha förtroende för att ni verkligen är beredd att göra något?
EnglishYou will never convince anyone to have more confidence in our Union if it does not work.
Ni kommer aldrig att kunna få någon att hysa större förtroende för vår union om den inte fungerar.
EnglishThis denial does not convince me or certainly those who have drawn your attention to this.
Dessa förnekanden övertygar inte mig och i synnerhet inte dem som har uppmärksammat er på detta.
EnglishThen we have to convince Grandpa that revenge is not the way to solve it.
Då måste vi övertala morfar att hämnd inte är någon lösning.
EnglishThere is no way we Europeans can convince Mr Mugabe to see reason.
Det är omöjligt för oss européer att övertala president Mugabe att ta sitt förnuft till fånga.
EnglishCommissioner, how can we convince you to restore state aid?
Herr kommissionär! Hur skall vi kunna övertala er att återupprätta det statliga stödet?