EN

convenient {adjektiv}

volume_up
1. "easy to use"
It is more convenient and it is less costly, both financially and politically, than deportation.
Det är bekvämare och kostar mindre, både ekonomiskt och politiskt, än avvisning.
This is a concrete, convenient and sustainable solution to the problems caused to citizens by the increasing price of energy.
Detta är en konkret, bekväm och hållbar lösning på de problem som medborgarna orsakas genom prisstegringen på energi.
Years of treating the European institutions as a convenient scapegoat leaves fertile ground for populist campaigns.
Efter att ha utpekat EU-institutionerna som en bekväm syndabock i åratal skapas en stark grogrund för populistiska kampanjer.
That must be discussed in this Commission and with the new President, to find a convenient way.
Detta måste diskuteras i denna kommission samt med den nye ordföranden, för att finna ett lämpligt sätt.
So I would like to bring this problem to your attention, and I hope we will find, together with the European Commission, a convenient way to settle this problem.
Därför vill jag uppmärksamma er på detta problem, och jag hoppas att vi tillsammans med kommissionen kommer att finna en lämplig lösning på problemet.
But we would ask that when there is space our assistants should be allowed access: it is not always convenient for them to be in our offices if we have visitors.
Men vi menar att när det finns plats borde våra assistenter få tillträde; det är inte alltid lämpligt för dem att stanna kvar på våra kontor när vi har besök.
I would like to suggest to the President, Mr Buzek, that we redress the situation by inviting Shen Yun to stage a sample performance in the Parliament at the earliest convenient date.
Jag föreslår Europaparlamentets talman Jerzy Buzek att vi rättar till situationen genom att bjuda in Shen Yun att sätta upp en föreställning i parlamentet på tidigaste passande datum.
convenient (även: handy)
Administratively convenient it may be, democracy it is not.
Det kan visserligen vara behändigt administrativt sett, men demokrati är det inte.
convenient (även: opportune, well-timed, pat)
It may not be a final barrier to membership of the EU, but we cannot in all honestly just sweep it under an all too convenient Turkish carpet.
Det kanske inte är ett definitivt hinder för medlemskap i EU, men vi kan i ärlighetens namn inte bara svepa det under en alltför läglig turkisk matta.

Användningsexempel för "convenient" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat may be convenient for the politicians, but it does nothing for the environment.
Det är kanske bra för den politiskt ansvarige, men miljön blir inte bättre av det.
EnglishAir travel in particular has become cheaper and more convenient for everyone.
Särskilt flygresor har blivit billigare och mer lättillgängliga för alla.
EnglishIt is more convenient and it is less costly, both financially and politically, than deportation.
Det är bekvämare och kostar mindre, både ekonomiskt och politiskt, än avvisning.
EnglishThe debate will take place at a more convenient time, under more favourable conditions.
Debatten kommer att äga rum vid en lämpligare tidpunkt, under mer fördelaktiga förhållanden.
EnglishThis would be very convenient in preventing his testimony before UK courts.
Detta hade varit mycket bekvämt för att hindra honom från att vittna inför en brittisk domstol.
EnglishToo many in the Council find it convenient for the Commission to be weak.
Allt för många i rådet anser det bekvämt med en svag kommission.
EnglishAdministratively convenient it may be, democracy it is not.
Det kan visserligen vara behändigt administrativt sett, men demokrati är det inte.
EnglishAll this coincides with the convenient issuing of a European Arrest Warrant against him.
Allt detta sammanfaller med det lägliga utfärdandet av en europeisk arresteringsorder mot honom.
EnglishNow, it's really convenient that spiders use their silk completely outside their body.
Det är synnerligen praktiskt att spindlar använder sitt silke nästan uteslutande utanför sin kropp.
EnglishAir travel in particular has become cheaper and more convenient for everyone.
Denna ökning av antalet besökare döljer emellertid en bakomliggande trend, en slående regional obalans.
EnglishIn many ways, the 'C' in CFSP still only means 'convenient'.
På många sätt står ”G” i GUSP fortfarande för den ”gamla vanliga visan”.
EnglishThey should be convenient to use, counterfeit-proof, attractive, solid and good value.
De skall vara användarvänliga och säkra mot förfalskning, attraktiva, solida och billiga att tillverka.
EnglishThis is why we are asking the European Commission to abandon its convenient position of idle introspection.
Därför ber vi kommissionen att sluta med den bekväma själviakttagelsen.
EnglishI would ask you to repeat the first part of the question which was supplementary, if that is convenient.
Jag ber er upprepa den första delen av frågan som är kompletterande.
EnglishThey are ready to show the convenient result to those who pay.
De är redo att visa upp bekväma resultat till dem som betalar.
EnglishIt was faster, safer and more convenient for passengers.
Den har varit snabbare, säkrare och lättvindigare för passagerare.
EnglishThat is quite convenient; the whited sepulchres are not there today!
Det faller väl ut; hycklarna är inte här, inte i dag!
EnglishThat must be discussed in this Commission and with the new President, to find a convenient way.
Detta måste diskuteras i denna kommission samt med den nye ordföranden, för att finna ett lämpligt sätt.
EnglishWe only saw the economic gain and how convenient it was for the car driver, not the drawbacks.
Det enda som räknades var de ekonomiska fördelarna och bilförarnas bekvämlighet, nackdelarna såg man inte.
EnglishThe aim is a Europe without frontiers, where communal services are available at the most convenient places.
Målet är ett gränslöst Europa där allmänna tjänster finns att tillgå på närmast liggande plats.