"constituent" - Svensk översättning

EN

"constituent" på svenska

volume_up
constituent {substantiv}

EN constituent
volume_up
{substantiv}

constituent (även: voter)
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
A constituent of mine undertook some work for the European Union a few years ago.
En av mina väljare arbetade för Europeiska unionen för några år sedan.
A constituent whose children are Irish-born EU citizens has contacted me.
En väljare vars barn är unionsmedborgare födda i Irland har kontaktat mig.
Another constituent part of the development of a comprehensive migration policy is a visa policy.
En annan beståndsdel i utvecklingen av en övergripande migrationspolitik är visumpolitiken.
It is a constituent part of the legislative process.
Det är inte någon nåd, som visas parlamentet, utan det är en beståndsdel i lagstiftningsförfarandet.
The global warming theory has cast CO2, a natural constituent of the atmosphere, as a demon gas.
Teorin om global uppvärmning har utmålat koldioxid, som är en naturlig beståndsdel i atmosfären, som en demonisk gas.
constituent
volume_up
valman {utr.}

Användningsexempel för "constituent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThey will not be able to do this if they split into their constituent parts.
Men det kommer de inte att lyckas med om de delar upp sig i sina beståndsdelar.
EnglishThe IASCF and its underlying constituent body, the IASB, is an independent organisation.
IASCF och dess underliggande ingående organ IASB är en oberoende organisation.
EnglishI have been contacted by a constituent who works as a structuring engineer in banking.
Jag har kontaktats av en medborgare som arbetar som strukturingenjör inom bankväsendet.
EnglishNo patents for genes, plants, animals, people or their constituent parts!
Inget patent för gener, växter, djur, människor eller deras beståndsdelar!
EnglishMy constituent runs a small business which happens to contain all women employees.
Hon driver ett litet företag som råkar ha bara kvinnliga anställda.
EnglishHowever, this direct communication is an essential constituent of an effective procedure.
Men denna direkta kommunikation är ett grundläggande effektivitetselement.
EnglishIn just a few decades, Kourou has become a major constituent element of our European identity.
På bara några årtionden har Kourou blivit en viktig del av den europeiska identiteten.
EnglishThis question is tabled at the request of a constituent from the State of Styria in Austria.
Denna fråga ställs efter önskemål från en medborgare i delstaten Steiermark i Österrike.
EnglishAccording to the constituent’s daughter, the doctor lied in court and falsified evidence.
Enligt väljarens dotter ljög läkaren i rätten och förfalskade bevis.
EnglishThe common Baltic electricity market would become a constituent part of the EU electricity market.
Den gemensamma baltiska elmarknaden skulle utgöra en del av EU: s elmarknad.
EnglishThe common Baltic electricity market would become a constituent part of the EU electricity market.
Den gemensamma baltiska elmarknaden skulle utgöra en del av EU:s elmarknad.
EnglishI think that this new method of looking at immigration can help Europe in its constituent process.
Jag tror att detta nya sätt att betrakta invandring kan hjälpa EU:s integrationsprocess.
EnglishThe constituent took the case to the Spanish courts but it was dropped.
Väljaren förde ärendet inför spansk domstol, men det lades ned.
EnglishI think that this new method of looking at immigration can help Europe in its constituent process.
Jag tror att detta nya sätt att betrakta invandring kan hjälpa EU: s integrationsprocess.
EnglishA European referendum is needed urgently and, if the people opt for it, another constituent process.
Det fordras en europeisk lag som förbjuder avskedanden av konjunkturskäl.
EnglishSlovakia became an independent state in January 1993 after Czechoslovakia split into its two constituent parts.
Slovakien blev en självständig stat i januari 1993, när landet skildes från Tjeckien.
EnglishThey will then become a constituent part of both the directives that are now in the process of being adopted.
De kommer sedan att ingå i båda de direktiv som nu håller på att antas.
English1.it is aware of the incident to which my constituent refers;
1.Känner kommissionen till den händelse som väljaren påtalar?
EnglishI am quite sure that my constituent's E111 was in a better state than this one, which was issued in 1990.
Jag är ganska säker på att min väljares E111 var i ett bättre skick än denna, som utställdes år 1990.