"consecutive" - Svensk översättning

EN

"consecutive" på svenska

EN consecutive
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

consecutive
The seventh consecutive resolution was adopted in Geneva on 24 April.
Den sjunde resolutionen i följd antogs i Genève den 24 april.
Nor was this an isolated occurrence: 2008 is the third consecutive drought year in Cyprus.
Men detta var ingen engångsföreteelse - 2008 var det tredje året i följd som Cypern upplevde torka.
This is the second consecutive month of falling sales in China, following the 6.3% drop in August.
Detta är den andra månaden i följd med fallande försäljningssiffror i Kina efter nedgången med 6,3 procent i augusti.
consecutive (även: back-to-back)
Select this option to combine several consecutive field delimiters as one.
Välj det här alternativet om flera varandra följande fältavgränsare ska sammanfogas till en enda fältavgränsare.
It allows up to three consecutive transport operations for an international carriage of seven days.
Det medger upp till tre varandra följande transporter under en internationell godstransport på sju dygn.
In the past these requirements have not been fully respected by two consecutive Polish governments.
Under de senaste åren har dessa krav inte till fullo respekterats av de två varandra följande polska regeringarna.
consecutive (även: judicial, logical)
volume_up
logisk {adj.}
I therefore think it would be logical if you could conduct two consecutive votes.
Jag tror alltså att det skulle vara logiskt att genomföra två omröstningar efter varandra.
consecutive (även: close, coherent, consistent)

2. grammatik

consecutive

Synonymer (engelska) till "consecutive":

consecutive

Användningsexempel för "consecutive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFor the fifth consecutive year, Turkey has failed to comply with Europe's requests.
För femte året i rad har Turkiet misslyckats med att följa vad Europa begär.
EnglishI therefore think it would be logical if you could conduct two consecutive votes.
Jag tror alltså att det skulle vara logiskt att genomföra två omröstningar efter varandra.
EnglishWe have had adverse weather conditions in Australia for three consecutive years.
Australien har haft ogynnsamma väderförhållanden tre år i rad.
EnglishBusinesses are collapsing, and for the fourth consecutive year our GNP has decreased.
Företagen går omkull och för fjärde året i rad har vår BNP minskat.
EnglishThis command merges two consecutive tables into one new table.
Med det här kommandot sammanfogar du två tabeller som står direkt efter varandra.
EnglishFor eight consecutive years, gas production by Gazprom has been stagnating at the same level.
I åtta år i rad har gasproduktionen från Gazprom stagnerat i stadig takt.
EnglishSometimes twenty consecutive hours, and at other times five times a day for a couple of hours.
Ibland alltså tjugo timmar i sträck, och vid andra tillfällen ett par timmar fem gånger om dagen.
EnglishTrailing by 29 pins, he needs three consecutive strikes... to win it all.
Han ligger under med 29 käglor och behöver tre strikar.
EnglishSo at the end of six months of this and nine consecutive polygraphs, they said, "Hey, everything's fine."
Så efter sex månader av detta och nio lögndetektortest sa de "Vet du vad, allt är lugnt."
EnglishMr President, this is the second consecutive part-session during which tourism has occupied an important place.
Herr ordförande! Detta är andra sammanträdesperioden i rad som turismen framträder.
EnglishYou can lose your right to permanent residence if you live outside the country for over 2 consecutive years.
Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.
EnglishThe default is Slide X, where X stands for consecutive numbering.
Standardbeteckningen är Sida X, där X är ett löpnummer.
EnglishComplete isolation, severe sanctions, and a clear and consecutive position will yield a result.
Fullständig isolering, kraftiga sanktioner och en tydlig och konsekvent ståndpunkt kommer att ge resultat.
EnglishHere you can assign consecutive numbering for all levels.
Här kan Du ange en fortlöpande numrering för alla nivåer.
EnglishWe had Henry, Sarah, Jake and Mark in consecutive years.
Vi fick Henry, Sarah, Jake och Mark i rätt följd efter år
EnglishConsecutive anti-dumping complaints are extremely rare.
Upprepade klagomål om antidumpning är extremt ovanliga.
EnglishThe subdocuments are automatically assigned names made up of the name of the main document and appended consecutive numbers.
Deldokumenten får automatiskt namn, som består av huvuddokumentets namn och ett löpnummer.
EnglishNow in the meantime, I have six friends who are waiting at the next six consecutive stops in their underwear as well.
Undre tiden har jag sex vänner som väntar på de följande sex stationerna, även de i bara kalsongerna.
EnglishThey can lose their right to permanent residence if they live outside the country for over 2 consecutive years.
De kan dock förlora sin rätt till permanent uppehållstillstånd om de bor utanför landet mer än två år i rad.
EnglishIn two consecutive elections, the population left no doubt as to its democratic and pro-European persuasion.
I två påföljande val har den slovakiska befolkningen inte lämnat några tvivel om sitt demokratiska och pro-europeiska sinnelag.