EN

to conquer [conquered|conquered] {verb}

volume_up
The word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered.
Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
The word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered .
Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
The only way you can conquer Earth is over our dead bodies!
Ni kan bara erövra Jorden över våra döda kroppar.
This directive can help us to conquer them, giving certainties in terms of regulations to research and industry.
Detta direktiv kan hjälpa oss att besegra dem genom att ge forskningen och industrin fasta regler.
Vi skulle besegra döden till sist.
It is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
Det är en förolämpning mot minnet av tjugo miljoner sovjetmedborgare som offrade sitt liv för att besegra fascismen.
Accordingly, the Council may be able to conquer its internal resistance.
Rådet bör därför kunna övervinna det interna motståndet.
Only access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Endast med hjälp av ett effektivare jordbruk kan vi övervinna hungersnöden.
We must conquer the fear that has impregnated people's consciences over the last ten years as a result of constant propaganda.
Vi måste övervinna den rädsla som har genomsyrat människors medvetande under de senaste tio åren som en följd av oupphörlig propaganda.

Användningsexempel för "to conquer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNevertheless, the Europeans went on to conquer the globe and not the Chinese.
Trots detta var det européerna som senare erövrade världen, inte kineserna.
EnglishOnly access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Endast med hjälp av ett effektivare jordbruk kan vi övervinna hungersnöden.
EnglishOnly if we can develop our own standards will we be able to conquer the markets of the future.
Bara om vi själva kan uppfylla våra normer, kan vi erövra morgondagens marknader.
EnglishThe word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered.
Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
EnglishThe word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered .
Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
EnglishWe'll secure a base here and then go on to conquer their Earth.
Planen är att friska upp oss ombord innan vi drar till deras hemplanet.
EnglishThe only excuse we have now is that 'pax americana' wants to fight the whole world and conquer it.
Nu är ursäkten den att pax americana vill föra sitt krig över hela världen och erövra allt.
English‘Divide and conquer’ has been one of the guiding principles of the Kremlin’s policies for some time now.
”Söndra och erövra” har varit en av ledprinciperna för Kremls politik under en tid nu.
EnglishThe only excuse we have now is that 'pax americana ' wants to fight the whole world and conquer it.
Nu är ursäkten den att pax americana vill föra sitt krig över hela världen och erövra allt.
EnglishAccordingly, the Council may be able to conquer its internal resistance.
Rådet bör därför kunna övervinna det interna motståndet.
EnglishOne heavy cruiser should be enough to conquer this world.
En tyngre kryssare borde vara nog för att lägga planeten i vårt våld.
EnglishTo my ears the word conquer has the wrong associations.
Ordet erövra ger i mina öron fullständigt felaktiga associationer.
EnglishThis directive can help us to conquer them, giving certainties in terms of regulations to research and industry.
Detta direktiv kan hjälpa oss att besegra dem genom att ge forskningen och industrin fasta regler.
EnglishThe only way you can conquer Earth is over our dead bodies!
Ni kan bara erövra Jorden över våra döda kroppar.
EnglishWith it, they were hoping to capture the minds of people everywhere by being the first to conquer outer space.
Med det, hoppades de att fånga fantasin hos folk överallt genom att vara de första att erövra yttre rymden.
EnglishIt is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
Det är en förolämpning mot minnet av tjugo miljoner sovjetmedborgare som offrade sitt liv för att besegra fascismen.
EnglishFirstly, is Mr Desama not using the wrong word when in sentence b of the preamble he says we shall 'conquer'space?
För det första: Använder inte Desama fel ord, när han i beaktandesats b säger att vi skall erövra rymden?
EnglishFirstly, is Mr Desama not using the wrong word when in sentence b of the preamble he says we shall 'conquer' space?
För det första: Använder inte Desama fel ord, när han i beaktandesats b säger att vi skall erövra rymden?
EnglishHe's come here to conquer you like he conquered my coalition.
English   Mr President, thanks to science and technology, mankind has begun to conquer space and has walked on the moon.
   – Herr talman! Tack vare vetenskap och teknik har mänskligheten börjat erövra rymden och har landstigit på månen.

Synonymer (engelska) till "conquerable":

conquerable
English