"conjecture" - Svensk översättning

EN

"conjecture" på svenska

volume_up
conjecture {substantiv}

EN conjecture
volume_up
{substantiv}

conjecture (även: adoption, assumption, guess, hypothesis)

Användningsexempel för "conjecture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn recent years, Mr President, rendition has been a fact and not an opinion or a conjecture.
De senaste åren har ” rendition ” varit ett faktum, inte en åsikt eller hypotes.
EnglishIn recent years, Mr President, rendition has been a fact and not an opinion or a conjecture.
De senaste åren har ”rendition” varit ett faktum, inte en åsikt eller hypotes.
EnglishFor the time being, nothing has been proven - it is all conjecture.
För stunden är inget bevisat - allt kan antas.
EnglishI would also conjecture that a leader of a European country went to Belgrade to see Milosevic.
Jag vill dessutom göra ett tankeexperiment: tänk om åtminstone en europeisk statschef åkte till Milosevic i Belgrad.
EnglishIn my view Mr Fava’s report was biased, and based primarily on doubt, conjecture and circumstantial evidence.
Jag menar att Giovanni Claudio Favas betänkande var vinklat och främst grundas på tvivel, hypoteser och indicier.
EnglishIn my view Mr Fava’ s report was biased, and based primarily on doubt, conjecture and circumstantial evidence.
Jag menar att Giovanni Claudio Favas betänkande var vinklat och främst grundas på tvivel, hypoteser och indicier.
EnglishThis statement is based on poor conjecture and as it is only in the explanatory memorandum we cannot vote on the subject.
Påståendet grundar sig på rena gissningar och eftersom det bara finns med i motiveringen kan vi inte rösta om det i sak.
EnglishWe cannot build up an indictment against whole countries based simply on conjecture, suspicion, circumstantial evidence or hunches.
Vi kan inte bygga upp en anklagelseakt mot hela länder bara utifrån gissningar, misstankar, indicier och föraningar.
EnglishConjecture as to the causes of forest fires leads to heated rows as, unfortunately, everyone is aware of their consequences.
Gissningar om vad som orsakat skogsbränderna leder till hetsiga diskussioner, och alla är olyckligtvis medvetna om följderna.
EnglishBut this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
Men detta är spekulationer och det är orättvist och odemokratiskt att det irländska folket ska behöva rösta om rena gissningar.
EnglishWe cannot use kid gloves to fight terrorism, but nor can we throw accusations at democratic countries solely on the basis of conjecture.
Vi kan inte använda silkesvantar för att bekämpa terrorism, men vi kan inte heller anklaga demokratiska länder enbart på hypotetiska grunder.
EnglishNeither is the European Union ready to welcome these countries, and I am not referring here to the dangerous institutional conjecture by the Convention.
Europeiska unionen är inte heller beredd att välkomna dessa länder, och då talar jag inte om konventets farliga spekulationer om institutionerna.
EnglishI voted in favour of this report as it is important to clarify matters at a time when the role of lobbies is still giving rise to much debate and, at times, conjecture among European citizens.
Jag röstade för detta betänkande eftersom det är viktigt att klargöra saker och ting nu när lobbygruppernas roll orsakar mycken debatt och ibland okvalificerade gissningar bland EU-medborgarna.