"to confiscate" - Svensk översättning

EN

"to confiscate" på svenska

EN to confiscate
volume_up
[confiscated|confiscated] {verb}

The answer is not to confiscate bottles of water, shower gels or contact lens fluid.
Vi löser inte problemet genom att beslagta flaskor, duschkrämer eller kontaktlinsvätskor.
They are therefore managing to confiscate larger amounts of drugs.
Därför lyckas de beslagta större mängder narkotika.
We want to confiscate the profits of organised crime.
Vi vill beslagta den organiserade brottslighetens vinster.
To confiscate thousands of hectares from your neighbours?
Att konfiskera tusentals hektar från sin närmaste granne?
I call on the financial institutions that hold these stolen funds to freeze them or confiscate them.
Jag uppmanar de finansiella institutioner som innehar dessa medel att frysa eller konfiskera dem.
It will set about locating and confiscating the profits made from criminal activities.
Den kommer att börja lokalisera och konfiskera de vinster som härrör från brottslig verksamhet.
to confiscate

Användningsexempel för "to confiscate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe want to confiscate the profits of organised crime.
Jag förmodar att parlamentet och kommissionen är överens om detta.
EnglishThe purpose of that is obvious: to confiscate the College's property and, mainly, to prevent it from working again.
Syftet med detta är uppenbart: att beröva skolan dess inflytande och, framför allt, att omintetgöra ett nyöppnande.
EnglishFor example, they confiscate lipstick.
EnglishOnce they arrive in Europe they are at the mercy of traffickers who confiscate their passports and force them into prostitution.
När de väl kommer till Europa hamnar de i händerna på hallickarna, som tar hand om deras pass och tvingar dem att prostituera sig.
EnglishProposing the confiscation of a vessel flying a European flag when it is not possible to confiscate a third-country ship is to shoot ourselves in the foot.
Om vi gjorde det skulle vi diskriminera våra egna flottor, vilka är de som bäst lyckas uppfylla normerna.
EnglishSince July 2004, a new arrangement is in force enabling companies to ask for the customs authorities to confiscate goods likely to be counterfeit.
Sedan juli 2004 är en ny ordning i kraft som gör det möjligt för företag att begära att tullmyndigheterna beslagtar varor som sannolikt är förfalskningar.
EnglishGenuine reciprocity therefore needs to be established between Europe and the United States in processes to confiscate assets and capital earned from activities involving financial crime.
Verklig ömsesidighet måste därför etableras mellan EU och USA i processer som rör konfiskering av tillgångar och kapital som vunnits vid verksamhet som omfattar finansiell brottslighet.