"conductor" - Svensk översättning

EN

"conductor" på svenska

volume_up
conductor {substantiv}

EN conductor
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

conductor (även: director)
So the Financial Times also concluded that we need a conductor and not only solo singers.
Financial Times drog också slutsatsen att vi behöver en dirigent och inte bara solosångare.
You must be like an orchestra conductor, Mr Barroso, making all the musicians play the same tune.
Precis som en dirigent måste ni få alla musiker att spela samma ton.
I have confidence in Mr Barroso as a good conductor for an orchestra that has yet to tune up.
Jag tror att José Manuel Barroso är en bra dirigent för en orkester som ännu inte har spelat ihop sig.
conductor
On the Internet, Elvis is the conductor on the Orient Express.
På Internet är Elvis konduktör på Orient Expressen.
Och bli ihågkommen av konduktören?
Du hörde väl vad konduktören sa.

2. fysik

conductor
volume_up
ledare {utr.}

3. amerikansk engelska

conductor

Synonymer (engelska) till "conductor":

conductor

Användningsexempel för "conductor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd again, I posted a conductor video, and we started accepting submissions.
Och återigen laddade jag upp en dirigeringsvideo och vi började ta emot bidrag.
EnglishAnd the choir conductor there knew that I sang and invited me to come and join the choir.
Och körledaren där visste att jag sjöng och bjöd in mig till att gå med i kören.
EnglishThe conductor was an official, the customer was not - he was subservient.
Konduktören var en tjänsteman och det var inte kunden - han var underordnad.
EnglishTo cut a long story short, the conductor of such a mediocre brass band had a dual task.
Han måste se till att musikerna började och slutade spela samtidigt.
EnglishNow I should say, before that, what I did is I posted a conductor track of myself conducting.
Nu bör jag säga, att innan det, laddade jag upp ett dirigentspår räd jag själv dirigerade.
EnglishMy picture appears on the front of the CD -- (Laughter) -- but the conductor doesn't make a sound.
Min bild förekommer på CD:ns omslag -- (Skratt) -- men dirigenten skapar inte ett ljud.
EnglishTo cut a long story short, the conductor of such a mediocre brass band had a dual task.
För att göra en lång historia kort hade ledaren för ett sådant mediokert brassband enligt honom två uppgifter.
EnglishI have confidence in Mr Barroso as a good conductor for an orchestra that has yet to tune up.
Det återstår att se om hans förmåga – som inte räckte till i energifrågor – är lämpad för skatteportföljen.
EnglishMr Barroso, you are a rather strange orchestra conductor.
Herr Barroso! Ni är en ganska underlig orkesterdirigent.
EnglishScarcely had the conductor raised his baton at the New Year concert, you told us, before they turned the gas down.
Ni sa att dirigenten knappt hade höjt sin taktpinne på nyårskonserten förrän de minskade gasen.
EnglishThe conductor of an orchestra doesn't make a sound.
En orkesterdirigent skapar inte ett enda ljud.
EnglishYou might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Man kan därför undra om inte Frontex bara måste agera åskledare för att lugna de europeiska medborgarna.
EnglishThey opened their scores, the conductor gave the downbeat, and boom, they launched into the Kyrie from the "Requiem" by Mozart.
Dom öppnade sina partitur, dirigenten slog in, och, pang, fyrade de av Kyriesatsen från Mozarts "Requiem".
EnglishPerhaps we are behaving like a semi-conductor.
Vi uppträder kanske som en halvledare.
EnglishAnd be noticed by the conductor?
EnglishYou heard what the conductor said?
EnglishHave you seen the conductor?
EnglishOn the contrary, in our view it is a kind of lightning conductor to deflect any complaints to the WTO by other developing countries.
Denna övervakning förefaller oss i stället vara en slags åskledare som skyddar mot att andra utvecklingsländer kan överklaga till WTO.
EnglishWell, the conductor...
EnglishA fault during which an insulator is broken or a phase conductor somehow have come in contact with the metal cross arm, normally poses no danger.
Vid ett fel, som när en isolator går sönder eller en fasledare på något annat sätt har kommit i kontakt med metall-regeln, utgör vanligtvis ingen fara.