EN composer
volume_up
{substantiv}

composer (även: arranger, musician, comp)
The traditional roles of both listener and composer are thus redefined.
Därvid omdefinieras i viss mån de traditionella rollerna för såväl lyssnare som kompositör.
Benny Andersson, composer, keyboard player, former member of ABBA, founding leader of the Benny Andersson orchestra
Benny Andersson, kompositör, keyboardist, tidigare medlem av ABBA, ledare för Benny Anderssons orkester
In 2010 it will be 200 years since the birth of Fryderyk Chopin - a composer of genius who is known throughout the world.
År 2010 är det 200 år sedan Frédéric Chopin föddes - en kompositör vars genialitet är välkänd över hela världen.
composer (även: musician)
Martin Herchenröder,Professor of Music Theory at Siegen University, Germany, composer, musicologist.
Martin Herchenröder,professor i musikteori vid universitetet i Siegen, Tyskland; tonsättare, musikforskare.
(Skratt) Tonsättare kan det där.
And I find myself now in the unlikely position of standing in front of all of you as a professional classical composer and conductor.
Och jag befinner mig nu i den osannolika positionen att stå framför alla er som en professionell klassisk tonsättare och dirigent.

Användningsexempel för "composer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDrag this location to Bookmarks, to Composer (to make link), to Desktop.
Dra denna adress till Bokmärken, Composer (där du skapar en länk) eller skrivbordet.
EnglishThis page has been modified by another program and you also have unsaved changes in the Netscape Composer.
Den här sidan har ändrats i ett annat program och det kan dessutom finnas ändringar som inte sparats i Netscape Composer.
EnglishLess notorious Romanians include the writer Eugene Ionesco, the gymnast Nadia Comăneci and the composer George Enescu.
Andra välkända rumäner är författaren Eugene Ionesco, gymnasten Nadia Comăneci och kompositören George Enescu.
EnglishAmong the best-known Latvians are the expressionist painter Mark Rothko and the contemporary composer Peteris Vasks.
Bland berömda letter återfinns målaren och expressionisten Mark Rothko och den moderne kompositören Pēteris Vasks.
EnglishI believe that acting in the abstract, thinking that the little musician, the little composer can defend himself is absurd.
Att agera teoretiskt i tron att den lilla musikern, den lilla kompositören kan försvara sig själv är absurt.
EnglishWolfgang Amadeus Mozart occupies a place of his own as a composer, while the music of Franz Schubert also enjoys great popularity.
Wolfgang Amadeus Mozart har en särskild plats i landet, och Franz Schuberts musik är också mycket populär.
EnglishIt is worth recalling that 2010 will be the 200th anniversary of the birth of that gifted composer in Żelazowa Wola in Poland.
Det är värt att påminna om att år 2010 blir 200-årsminnet av den begåvade kompositörens födelse i Żelazowa Wola i Polen.
EnglishAccess a web page composer
EnglishEdit this link in Composer
EnglishHe's a music composer.
EnglishOpen Link in Composer
EnglishThe best-known contemporary Greeks include the film-maker Kostas Gavras, the Nobel Prize winner Odysseus Elitis and composer Mikis Theodorakis.
Till de mest kända samtida grekerna hör filmskaparen Kostas Gavras, Nobelpristagaren Odysseus Elitis och kompositören Mikis Theodorakis.
English(RO) Mr President, today, 16 December, we celebrate the 240th anniversary of Ludwig van Beethoven's birth, the composer of the united Europe's anthem.
(RO) Herr talman! I dag, den 16 december, firar vi att det är 240 år sedan Ludwig van Beethoven föddes, som var den som komponerade det enade Europas hymn.
EnglishOn the 200th anniversary of the birth of Fryderyk Chopin, the Polish composer, let us show the world that great music and culture was born on this continent.
Låt oss på den 200:e årsdagen av den polska kompositörens Frédéric Chopins födelse visa världen att fantastisk musik och kultur har fötts på den här kontinenten.
EnglishIf I had to answer the question of what creativity is, I know at least one answer, which the Finnish composer Sibelius is said to have given: he thought creativity was pain.
Om jag skulle besvara frågan om vad kreativitet är vet jag åtminstone ett svar, vilket den finske kompositören Jean Sibelius antas ha sagt: han menade att kreativitet var det samma som smärta.
EnglishAmong the best known Belgians are Georges Rémi (Hergé), creator of the Tintin comic-strip, writers Georges Simenon and Hugo Claus, composer and singer Jacques Brel and cyclist Eddy Merckx.
Bland berömda belgare återfinns bland andra Tintins skapare Georges Rémi (Hergé), författarna Georges Simenon och Hugo Claus, kompositören och sångaren Jacques Brel och cyklisten Eddy Merckx.