"complimentary" - Svensk översättning

EN

"complimentary" på svenska

EN complimentary
volume_up
{adjektiv}

complimentary (även: laudatory)
I have one or two complimentary things to say.
Jag har en eller två berömmande saker att säga.
Madam President, I would like to join with others who have spoken in the debate in congratulating Mr Grosch on his report which is generally complimentary towards the Commission.
Jag skulle vilja instämma med debattens övriga talare genom att lyckönska herr Grosch till hans betänkande som är allmänt berömmande gentemot kommissionen.
complimentary (även: free, gratis, hireless)
volume_up
gratis {adj.}
And the Stifmeister's provided us some complimentary lubricant.
Här bjuder Stifmeister på gratis glidmedel.
complimentary
volume_up
fri- {adj.}

Synonymer (engelska) till "complimentary":

complimentary

Användningsexempel för "complimentary" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe nature of his address, though complimentary in tone, was that of a declamatory statement of intent.
I första hand är det - som komplimang - ett retoriskt tillkännagivande.
EnglishOn the one hand, it uses very complimentary language about older people.
Å ena sidan talas det mycket väl om äldre människor.
EnglishI am grateful for complimentary comments and the support of the rapporteur in dealing with these cases.
Jag är tacksam för kompletterande kommentarer och stöd till föredraganden när dessa ärenden behandlas.
EnglishIt seems that in various complimentary ways these three measures will help to improve matters.
Det förefaller som om dessa tre åtgärder på olika kompletterande sätt kommer att bidra till att förbättra saken.
EnglishI say that to be complimentary, not to be insulting.
Detta är menat som beröm, inte som en förolämpning.
EnglishThis old saying, none too complimentary to my compatriots, can be extended to cover the entire European Union.
Detta gamla talesätt, som inte är särskilt smickrande för mina landsmän, kan utökas till att omfatta hela Europeiska unionen.
EnglishMany complimentary things have been said.
EnglishI must be somewhat less complimentary, however, about the fact that, very often, there is a lack of co-ordination between Community institutions.
Däremot vill jag inte berömma det faktum att arbetet som utförs i de olika gemenskapsinstitutionerna många gånger inte är samordnat.
EnglishTo that end, inevitably the opinion of the Committee on Budgetary Control raises the critical points rather than the complimentary ones.
I detta syfte går det inte att undvika att man i yttrandet från budgetkontrollutskottet tar upp de kritiska frågorna, i stället för de mer positiva.
EnglishI hope, however, that he will not use these great complimentary speeches by the whole House to his benefit in the election campaign, as we are in different camps.
Jag hoppas emellertid att han inte använder sig av detta stora stöd från hela kammaren i valkampanjen, eftersom vi hör till olika områden.
EnglishOn the one hand, much that is said is complimentary; people approve of the fact that something is happening at last, and that we are going in the right direction.
Man tycker att det är bra att det äntligen händer något, att man går i rätt riktning. Å andra sidan finns det många allvarliga förbehåll och betänkligheter.
EnglishThis morning, at the beginning of the sitting, a Member, by virtue of a very broad interpretation of Rule 126 - as is often the case - made a complimentary speech about Mrs Fontaine.
I morse, när vi inledde vårt arbete, använde en av ledamöterna, så som vi ofta gör, artikel 126 för att uttrycka sin uppskattning av Fontaine.
EnglishThis positive assessment was confirmed recently by a very complimentary remark by the Court of Auditors about the prompt and effective way in which the Agency has carried out its work to date.
Den positiva bedömningen bekräftades nyligen genom en mycket smickrande kommentar från revisionsrätten om det snabba och effektiva sätt på vilket byrån hittills har arbetat.