"complicity" - Svensk översättning

EN

"complicity" på svenska

volume_up
complicity {substantiv}

EN complicity
volume_up
{substantiv}

complicity (även: concern, implication, participation)
The South African President’ s ‘ silent diplomacy ’ amounts to complicity with Mugabe’ s regime.
Den sydafrikanske presidentens ” tysta diplomati ” innebär delaktighet i Mugabes regim.
The South African President’s ‘silent diplomacy’ amounts to complicity with Mugabe’s regime.
Den sydafrikanske presidentens ”tysta diplomati” innebär delaktighet i Mugabes regim.
You rightly referred to this as positive complicity.
Ni talade med rätta om detta som positiv delaktighet.

Användningsexempel för "complicity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is a strange idea of representative democracy passed on with the complicity of the media.
Alla här i kammaren vet hur mycket tid som har lagts ned på detta direktiv.
EnglishIt will not add complicity in the present to the burden of past colonisation.
Vi skall inte förvärra den tidigare koloniseringen med en ny.
EnglishThat is a strange idea of representative democracy passed on with the complicity of the media.
Det är en konstig uppfattning om representativ demokrati som medierna är med om att sprida.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, indifference in the face of crime is tantamount to complicity.
Fru talman, värderade kolleger, den som är likgiltig inför ett brott blir medskyldig.
EnglishAt this stage, sitting on the fence - or going nowhere near the fence - is tantamount to complicity.
Den som i detta skede är neutral eller vägrar att ta ställning gör sig till medbrottsling.
EnglishThe tragedy of these situations is viewed, if not with complicity, at least with tolerance.
Dramatiken i dessa situationer betraktas, om än inte med medbrottslighet, så åtminstone med tolerans.
EnglishYou rightly referred to this as positive complicity.
Vi räknar med att ni kommer att se till att lämpliga medel anslås för detta.
EnglishThe French Foreign Minister's actions are just the latest example of the West's complicity.
Den franska utrikesministerns handlingar är bara det senaste exemplet på västvärldens medbrottslighet.
EnglishSince 1993, 50 % of the Cambodian forest has been destroyed with the complicity of a corrupt government.
Han besökte oss ofta här i Strasbourg och var en imponerande samarbetspartner för parlamentet.
EnglishI refute any kind of accusation of complicity with terrorism.
Jag tillbakavisar alla anklagelser om samröre med terrorism.
EnglishThis idea of positive complicity with Parliament will be very important over the next five years.
Denna idé om positiv samverkan med parlamentet kommer att bli mycket viktig under de närmaste fem åren.
EnglishAnd this was done with the complicity of all the left-wing governments present in Lisbon.
Och detta genomfördes tillsammans med medbrottslingar från alla vänsterregeringar som var närvarande i Lissabon.
EnglishIt is but a short step from negligence to complicity.
Det är bara ett kort steg mellan försumlighet och medbrottslighet.
EnglishIncitement and complicity too are exempted from the scope of this proposal in one of the amendments.
Även anstiftan och medhjälp undantas i ett av ändringsförslagen från detta förslags tillämpningsområde.
EnglishSince 1993, 50% of the Cambodian forest has been destroyed with the complicity of a corrupt government.
Sedan 1993 har femtio procent av Kambodjas skogsområden förstörts under medverkan av en korrupt regering.
EnglishIt is tantamount to approval of United States interference in Europe with the complicity of bodies such as SWIFT.
Det är liktydigt med att godkänna Förenta staternas inblandning i EU med hjälp av organ som Swift.
EnglishIf he concludes that they are true, the question for us is what is the degree of complicity of EU governments?
Utrikesminister Condoleezza Rice hävdade uttryckligen att USA har respekterat andra länders suveränitet.
EnglishThe title of the report says much about what the Commission is cooking up, with the active complicity of the political ‘ elites’.
Dessa utgör en grundläggande förutsättning för partnerskap och för Europeiska unionen.
EnglishThis silence and complicity are unacceptable, and we wish to strongly denounce them here.
Denna tystnad och detta uttryck för samtycke är ett oacceptabelt förhållningssätt, som vi här med skärpa måste ta avstånd från.
EnglishMadam President, President Barroso has just proposed complicity in a good cause between the Commission and Parliament.
Ordförande Barroso har just föreslagit samarbete för en god sak mellan kommissionen och parlamentet.