"complicit" - Svensk översättning

EN

"complicit" på svenska

EN complicit
volume_up
{adjektiv}

complicit (även: concerned, privy)
Worse, they apply it badly and do so with an impunity in which the European Commission is complicit.
Vad värre är – de tillämpar den dåligt och gör det ostraffat, och där är Europeiska kommissionen delaktig.
The Kremlin regime, by its unwillingness to bring about justice and transparency, can be seen as complicit in these crimes.
Genom sin ovilja att skapa rättvisa och öppenhet kan Kremlregimen betraktas som delaktig i dessa brott.
I deplore also his attempt to make this Parliament complicit in the decision by NATO to use these weapons.
Jag beklagar också hans försök att göra detta parlament delaktigt i Natos beslut att använda dessa vapen.
complicit

Användningsexempel för "complicit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishUnfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
Tyvärr är både Förenta staterna och Europeiska centralbanken delaktiga i detta.
EnglishThe EU, in its continuous efforts to extend its own reach, is often complicit in this.
EU, som ständigt strävar efter att öka sin räckvidd, är ofta medskyldigt i detta.
EnglishThere are key players: China, Russia and the Arab League are also complicit in this.
Det finns huvudaktörer: Kina, Ryssland och Arabförbundet är också medskyldiga i detta.
EnglishIt is totally unacceptable and we should not be complicit in this type of exploitation.
Det är helt oacceptabelt, och vi ska inte vara delaktiga i denna sorts exploatering.
EnglishWe cannot be bystanders because that makes us complicit in the slaughter.
Vi kan inte vara passiva åskådare eftersom det gör oss till medbrottslingar i slakten.
EnglishIn that case, many of our Member States are absolutely complicit in that.
I så fall är många av våra medlemsstater helt medskyldiga till detta.
EnglishThe WTO, which should be acting as a global regulator, is not only powerless but complicit.
WTO, som borde agera som en global regulator, är inte bara maktlöst utan också medskyldigt.
EnglishLet us therefore be prudent, rather than naive or complicit in a further genocide.
Låt oss därför vara försiktiga, snarare än naiva eller medbrottslingar vid ytterligare ett folkmord.
EnglishThe Commission should not aid it in this secrecy or become complicit in it.
Kommissionen borde inte hjälpa regeringen med detta hemlighetsmakeri eller bli dess medbrottsling.
EnglishEurope does not have the right to complicit silence about all this.
EU får inte medverka till detta brott genom att tiga.
EnglishIn that case, many of our Member States are absolutely complicit in that.
Vill vi att de ska förbli illegala, eller vill vi reglera deras situation och inlemma dem i en sund arbetsmarknad?
EnglishYet, too often, Member States from our Union were complicit in what the Bush Administration did.
Ändå har medlemsstaterna i vår gemenskap alltför ofta varit delaktiga i det som Bushadministrationen gjort.
EnglishI deplore also his attempt to make this Parliament complicit in the decision by NATO to use these weapons.
Jag beklagar också hans försök att göra detta parlament delaktigt i Natos beslut att använda dessa vapen.
EnglishIf we tacitly approve of an approach of this kind, we could be regarded as being complicit in such crimes.
Om vi stillatigande accepterar en sådan taktik skulle vi kunna betraktas som medskyldiga till sådana brott.
EnglishMeanwhile, it is the people and our entire ecosystem that are paying the price for the Eurocrats' complicit silence.
Samtidigt tvingas medborgarna och vårt ekosystem betala priset för eurokraternas tysta medgivande.
EnglishAny delay renders us complicit in wrongdoing.
Om vi dröjer blir vi medskyldiga till missgärningarna.
EnglishThere has been too much management in detail, and Parliament has been complicit in this on a number of points.
Det har varit för mycket detaljstyrning och parlamentet har på vissa punkter ett medansvar för denna utveckling.
EnglishIn so doing, we make ourselves complicit in them.
När vi gör det blir vi själva delaktiga i dem.
EnglishAnd I think the environmental movement of which I am a part of has been complicit in creating this vision of the future.
Jag tror att miljörörelsen som jag är en del av har varit medbrottslingar i att skapa denna vision för framtiden.
EnglishParliament should not be complicit in this.
Parlamentet bör inte medverka till detta.