"complicate" - Svensk översättning

EN

"complicate" på svenska

EN complicate
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

complicate (även: complex, complicated, hard)
This Treaty will not facilitate enlargement - on the contrary, it will complicate the issue.
Detta fördrag kommer inte att underlätta utvidgningen, utan snarare göra den mer komplicerad.
Such an exception would complicate the monitoring of diffuse sources and lead to legal uncertainty.
Ett sådant undantag skulle göra övervakningen av utspridda källor komplicerad och leda till rättslig osäkerhet.
Spain claims that the delays are due to what it describes as very complicated orography.
Spanien hävdar att förseningarna beror på en ”mycket komplicerad topografi”.

2. biologi

Synonymer (engelska) till "complicate":

complicate

Användningsexempel för "complicate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think this could complicate the task of finding a solution to this conflict.
Jag tror att detta kan försvåra uppgiften att finna en lösning på konflikten.
EnglishThese would in fact sabotage part of the categorisation and complicate it.
De skulle faktiskt sabotera en del av katalogiseringen och göra det komplicerat.
EnglishAfter all, this would unnecessarily complicate European judicial cooperation.
Det skulle ju göra det europeiska rättsliga samarbetet komplicerat i onödan.
EnglishIt is obvious that these could be seen as measures that simply complicate people's daily lives.
Det är uppenbart att detta kan medföra åtgärder som gör folkets vardagsliv krångligare.
EnglishIt is obvious that these could be seen as measures that simply complicate people' s daily lives.
Det är uppenbart att detta kan medföra åtgärder som gör folkets vardagsliv krångligare.
EnglishThe order has already been established and changing it now would only complicate matters.
Det är fastställt och nu skulle varje förändring av ordningen bara ge upphov till komplikationer.
EnglishThis would only complicate and slow down the decision-making process.
Beslutsprocessen blir på det viset bara långsam och tungrodd.
EnglishI think that society is complex and that our amendments possibly complicate the Commission's text.
Jag anser att samhället är komplext och kanske komplicerar våra ändringsförslag kommissionens text.
EnglishI think that statements of that kind are more likely to complicate matters than to contribute to a solution.
Jag tror att sådana uttalanden snarare försvårar saker och ting än bidrar till en lösning.
EnglishWe are here to help you to eliminate the constraints from other sources that complicate the process.
Vi är här för att hjälpa er att avlägsna restriktionerna från andra källor som försvårar processen.
EnglishFor this reason, we must not complicate the process of raising funds with demanding administrative procedures.
Därför får vi inte försvåra finansieringsprocessen med krävande administrativa förfaranden.
EnglishFurthermore, this amendment would greatly complicate the possibility of reaching agreement with the Council.
Ändringsförslaget skulle för övrigt också göra det betydligt svårare att nå enighet med rådet.
EnglishAt best, they will complicate implementation of the decision.
I värsta fall kan det försvåra tillämpningen av beslutet.
EnglishTo insert a new category would complicate the situation.
Att införa en ny kategori skulle göra det mer komplicerat.
EnglishMrs Kuhn's amendments further complicate this situation.
Kuhns ändringsförslag komplicerar situationen ytterligare.
EnglishThe latter complicate travel arrangements unnecessarily.
Dessa problem gör researrangemangen onödigt komplicerade.
EnglishTurkey’s membership of the Organization of the Islamic Conference countries will certainly complicate the CFSP.
Turkiets medlemskap i Islamiska konferensen kommer säkerligen att innebära svårigheter för GUSP.
EnglishRequiring inspectors to be sworn in would unfortunately, I believe, merely over-complicate the whole situation.
Att kräva en svuren ed av besiktningsmän är tyvärr, tror jag, att krångla till det alltför mycket.
EnglishTurkey ’ s membership of the Organization of the Islamic Conference countries will certainly complicate the CFSP.
Turkiets medlemskap i Islamiska konferensen kommer säkerligen att innebära svårigheter för GUSP.
EnglishOur message must also be clear to Russia, concerning the avoidance of any action which would complicate the situation.
Det skulle förvisso vara ett strategiskt misstag om EU kom i kläm mellan Europa och Ryssland.